Rozhovor: Chyby byly a jsou zapotřebí. Abych si uvědomila co je pro mě a mou školu důležité

Je nepochybné, že možnosti úspor veřejných rozpočtů se hledají i v oblasti školství. Proto opět nabírají na intenzitě diskuze, jestli by se ty nejmenší, často venkovské školy neměly zrušit nebo sloučit s jinými školami pod jedno ředitelství. Ve společnosti pak stále přetrvávají předsudky o tom, že co je městské, je rozhodně lepší než venkovské, a že městská škola připraví děti lépe než ta venkovská. Obojí je paradoxní v časech nedostatku míst ve školách a s přihlédnutím k datům, jež vycházejí z průzkumů mimo jiné České školní inspekce, podle nichž děti z venkovských škol dosahují na 1. stupni velmi dobrých výsledků v matematice i češtině. Jak dnes vypadá úspěšná venkovská škola a co všechno se muselo změnit, aby ze stavu před uzavřením dosáhla takové prestiže, že ji dnes navštěvuje 150 žáků, z nichž je jedna třetina nespádových? I na to se ptáme Lenky Špittové, která již deset let vede právě takovou základní a mateřskou školu. Nachází se v Křešicích v Ústeckém kraji.

Právní poradna: Řízení o vyloučení žáka ze školní družiny má jasně stanovené fáze

Na základě jednání pedagogické rady školy rozhodl ředitel o vyloučení žáka ze školní družiny z důvodu opakovaného porušování školního řádu a vnitřního řádu školní družiny. Dle školského zákona by měl o vyloučení rozhodnout ředitel ve správním řízení. Jaké jsou jednotlivé kroky tohoto řízení? A postačí v odůvodnění rozhodnutí uvést, že žák opakovaně porušoval školní řád a vnitřní řád školní družiny nebo je třeba způsoby porušování specifikovat?

Právní poradna: Rozhodnutí o přípustnosti tajné nahrávky může učinit vždy jen soud

V přípravné třídě se vzdělává žák se speciálními vzdělávacími potřebami. Pravidelně probíhají schůzky se zákonnými zástupci ke zhodnocení postupu žáka ve vzdělání. Z poslední schůzky si ovšem jeden ze zákonných zástupců pořídil tajně audiozáznam, který poskytl psycholožce a soudu, protože mezi zákonnými zástupci probíhá zároveň soudní spor. V rámci schůzky zaznělo mnoho citlivých informací nejen o žákovi, ale také o dětech ve třídě, jejich reakcí na jeho chování apod. Nikdo z přítomných o nahrávání schůzky nevěděl. Může takto zákonný zástupce postupovat? Může nahrávku předávat dalším osobám? A jaká je správná reakce školy?

Viry nezmizely, jen vypadají jinak a chtějí data ve vašich počítačích

Před deseti, patnácti lety jsme se všichni báli počítačových virů. A i když jsme byli ochotni zaplatit za ochranu před nimi, bylo téměř nevyhnutelné „chytit virus“. Asi každý z nás se setkal s chybovou hláškou, nutností reinstalace nebo nečekanou a nechtěnou změnou vzhledu. Taky jsme si zopoakovali základy řecké mytologie, když jsme se pokoušeli zjistit, proč se v našem počítači objevil tzv. trojský kůň. V posledních letech se zdá, jako kdyby viry z počítačů zmizely a nahradily je přímé útoky hackerů. Výmýtili jsme je snad jako pravé neštovice? Poměrně plynulý tok mediálních informací o úniku dat z různých komerčních firem nebo veřejného sektoru svědčí o tom, že tomu tak určitě není. Došlo jen ke změně v chování jak útočníků, tak i uživatelů digitálních technologií.

Firemní školka může být pro zřizovatele způsob, jak upřednostnit některé děti a vyhnout se běžným kritériím

Málo známým, a proto také málo využívaným ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je ustanovení § 34 odst. 8, které obsahuje možnost zřídit „firemní školku“. Nedostatek míst v předškolních zařízeních má ale v poslední době za následek to, že se někteří zřizovatelé začínají zaobírat myšlenkou, že tímto způsobem zajistí alespoň svým zaměstnancům místa pro jejich potomky. V případě firemní školky má totiž hlavní slovo právě zřizovatel a pravomoci ředitele jsou omezeny.

Venkovní celoroční učebny Archimedes propojí studenty napříč kontinenty. První otevřeli nedávno v Hodoníně

Patří soukromé podnikání do školství? A co mu mohou přinést soukromé iniciativy rodičů? Názorným příkladem toho, jak takové propojení může v praxi fungovat, je projekt Archimedes, jenž se specializuje na vytváření unikátních celoročních venkovních učeben z recyklovaných tetrapakových obalů. Na jeho počátku byl mix faktorů: covid, distanční výuka, doporučovaný pohyb spíše venku než ve třídách. Výsledkem bude neotřelý způsob výuky přírodních věd, například přímým propojením na ropnou plošinu. Další výhody představuje autor nápadu Antonín Koplík.

Právní poradna: Podnikatel může přes datovou schránku řešit věci, které nemají s podnikáním nic společného

Jak má škola správně postupovat, když zákonný zástupce zašle škole žádost prostřednictvím datové schránky, která je ale spojena s podnikáním zákonného zástupce? Opravdu musí škola ověřovat, zda má zákonný zástupce zřízenou datovou schránku pro nepodnikající fyzickou osobu a komunikovat s tímto zákonným zástupcem pouze přes ni?