Ani žádná reforma kalendáře nezkrátí dobu vývoje dítěte, říká Eva Opravilová

Zlatý věk pro rozvoj předškolní výchovy nastává tehdy, kdy společnost zná a respektuje potřeby a práva dítěte a dokáže citlivě připravit podmínky pro jejich naplňování. V současnosti o tento stav usilujeme a doufejme, že ho brzo dosáhneme. Eva Opravilová působí jako docentka na Katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Je místopředsedkyní výboru Asociace předškolní výchovy, autorkou celé řady odborných knih věnujících se problematice předškolního vzdělávání, včetně vzdělávání pedagogů. V našem rozhovoru odpovídá také na to, zda do školky patří dvouleté děti nebo jak ovlivňuje dnešní rychlá doba předškolní výchovu v mateřských školách.

Recenze: Znáte historii vývoje předškolního vzdělávání v Českých zemích?

„Abychom rozuměli současnosti a mohli plánovat budoucnost, musíme pochopit minulost.” Toto výstižné tvrzení by mohlo charakterizovat i cíl publikace Příběhy české mateřské školy s podtitulem Vývoj a proměny předškolní výchovy (1. díl do roku 1948). Jejími autorkami jsou Eva Opravilová a Jana Uhlířová. Kniha vás zavede do historie vývoje myšlení o dítěti, formování instituce mateřské školy nebo ke vztahu dospělých a dětí v kontextu vývoje české společnosti první poloviny 20. století.

Obecné nařízení nevzniklo proto, aby komplikovalo život rodičům nebo pedagogům

Pravidla Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (ON, GDPR) platí už téměř tři roky. Jistě si každý z nás vybaví, jak se před účinností ON objevovaly různé méně či více ověřené výroky o tom, co všechno se ve školách změní. Z nich jmenujme například tvrzení, že žáci se budou muset vyvolávat pouze čísly, nahlas se nebude moci sdělovat jejich hodnocení, nebo že se dokonce budou muset skrýt před zraky rodičů značky v šatnách mateřských škol. Za tu dobu se snad podařilo již mnoho z těchto „zaručených zpráv“ vyvrátit a mýty z šaten škol, jak jsme si je dovolili pracovně nazvat, se v praxi již neuplatňují. Jak se ale autorka textu nedávno přesvědčila, stále se ještě najdou místa, kde k jejich vymýcení zcela nedošlo. A proto nám dovolte ta nejčastější chybná tvrzení zopakovat a uvést na pravou míru. ON totiž nevzniklo proto, aby komplikovalo život pedagogům nebo rodičům v běžném provozu školy. Některá jednoduchá pravidla je ovšem nutné dodržovat.

Krátce ze školství

MŠMT zveřejnilo rozpis rozpočtu regionálního školství pro rok 2021. Už jste se s ním seznámili? Starosta (rada obce) musí vydat řediteli školy nový platový výměr! Veřejný ochránce práv k zařazování ředitelů a ředitelek mateřských škol do platových tříd: MŠMT pochybilo!  

Web školy musí být přístupný jen v částech s povinně zveřejněnými informacemi

O přístupnosti webových stránek už jsme toho napsali mnoho. Připomeňme, že při identifikaci nejčastějších chyb, jichž se školy při správě internetových stránek dopouštějí, vycházíme z prohlídky několika stovek školních webů. V prosincové Škole v právu jsme se věnovali obsahovým povinnostem školních webů podle vybraných zákonů (školský zákon, zákon o svobodném přístupu k informacím). Tentokrát se zaměříme na nejčastější nešvary při plnění pravidel přístupnosti podle zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací (zákon o přístupnosti). K typickým chybám patří chybějící textová vrstva u externě vkládaných dokumentů a nedostatečný barevný kontrast textu.

Založení účtu na sociální síti pro odevzdávání úkolů musíte konzultovat s pověřencem

Prakticky každá škola stála již několikrát před rozhodnutím, jakou formu distanční výuky zvolit pro své žáky a přizpůsobit se tak aktuálním vládním opatřením o uzavření škol. V té souvislosti se nás často ptáte, zda je vhodné využívat WhatsApp jako nástroj pro odesílání úkolů, které mají nejčastěji podobu pracovních listů. Mnoha rodičům, ale i učitelům se tato forma líbí. Dokument pouze vyfotí a odešlou. Pojďme se ale blíže podívat na úskalí takového řešení.