Právní poradna: Propuštění pro nadbytečnost musí ředitel odůvodnit, zaměstnanec má nárok na odstupné.

Škola zaměstnává uklízečku na částečný úvazek. Ta je ale velmi často nemocná a po návratu z nemocenské není její pracovní výkon efektivní a ani příliš uspokojivý. S ohledem na současné snížení finančních prostředků na nepedagogické zaměstnance ze strany státu se ředitel školy rozhodl propustit tuto zaměstnankyni pro nadbytečnost. Zaměstnankyně je zaměstnána na dobu neurčitou a je navíc prokázáno, že nedodržuje léčebný režim. Jak má ředitel správně postupovat?

Právní poradna: Může školka informovat školu o tom, jak pracovala s dítětem se vzdělávacími problémy?

Dítě přechází z mateřské do základní školy. Protože dítě mělo vzdělávací problémy, učitelky s ním v mateřské škole speciálně pracovaly, vzdělávaly se a pokrok se skutečně dostavil. Mateřská škola by teď ale základní škole chtěla poskytnout informace o tom, jak s dítětem pracovala, co fungovalo a co ne. Může to udělat?

Čtvrtý ročník Letní školy pro ředitele, ale i zřizovatele už má termín i program. Nenechte si to ujít!

Zejména pro ředitele škol a jejich zaměstnance, ale letos i pro samotné zřizovatele je určena online Letní škola, kterou tradičně na konci letních prázdnin organizují SMS-služby a která nabídne už počtvrté vzdělávání v aktuálních oblastech školství. Dozvíte se novinky ze školské legislativy, zabývat se budeme financováním regionálního školství, analýzou školy a plánem jejího rozvoje, revizemi RVP, školskou radou či spoluprací školy a rodičů. A protože program i termín už známe, zapište si do kalendářů datum středa 21. srpna, kdy Letní škola (nejen) pro ředitele škol začíná.

Změna na pozici ředitele – co když pro toho odvolaného nemá škola pracovní místo?

Nový školní rok a v některých školách se řeší výměna ředitele. Takovou změnu je potřeba nahlásit na několik míst. Končící ředitel je pak k určitému datu odvolán a buď je zařazen na jiné pracovní místo, pokud nový ředitel takové místo má, nebo mu je dána výpověď. Víte, jak správně při výpovědi postupovat? A co když je odvolaný ředitel zrovna na dovolené, tedy si písemnost nemohl převzít, a teď napadá správnost postupu?

Hygienická vyhláška – evoluce nebo revoluce?

Konec minulého školního roku, ale i prázdninové měsíce se nesly ve znamení někdy až příliš vyostřených diskuzí nad změnami hygienických požadavků pro školy, školská zařízení a další vzdělávací či pečující instituce. V polovině srpna vstoupil příslušný návrh nového předpisu do meziresortního připomínkového řízení. Jeho konečná podoba se tak blíží, přesto ale stále budí mnoho vášní. Předpis totiž ruší pro nové prostory škol a školských zařízení mimo jiné plošné ukazatele na dítě či žáka, limity v počtu hygienických zařízení, nebo zmírňuje požadavky na povrchovou úpravu podlah. To ale neznamená, že se nové školní budovy budou stavět bez jakýchkoliv pravidel. Podobně jako v zahraničí totiž budou stavební podmínky upravovat, logicky, stavební předpisy.

V případě pochybností zvolte raději aktivnější přístup a na OSPOD se obraťte

Asi bychom našli jen velmi málo škol, které ještě nemají zkušenost s orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Často se ale stává, že škola si není jistá, kde končí její kompetence a kde začíná kompetence právě OSPOD, v jakých případech se může škola na OSPOD obrátit s žádostí o pomoc a kdy je nutné využít podporu někoho jiného, například poradenského zařízení. Tato hranice je velmi neostrá, je možné říci až pohyblivá. Právní předpisy ale celkem jasně definují, kdy se dítě považuje za ohrožené a je čas se na OSPOD obrátit.

Právní poradna: Za jakých podmínek je možná přítomnost rodiče ve výuce, otázka prodloužení pracovního poměru nebo ukončení školní docházky dítěte do mateřské školy

V pravidelné rubrice Právní poradny pro školy se zabýváme otázkou prodloužení pracovního poměru, bezhotovostním platebním stykem mezi rodiči a školou, ukončením školní docházky dítěte do mateřské školy, přítomností rodiče ve výuce nebo odpovědností školy za úraz.