Rozhovor: U nás velmi záleží na tom, do jaké konkrétní školy žák chodí. Přitom by to mělo být téměř jedno

Uběhl právě rok od posledního rozhovoru s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. Tehdy jsme hovořili o pandemii a jejím dopadu na české školství. Nyní se téma rozšířilo. Řeč byla o změnách a reformách, které v posledním období nastaly, o problémech ředitelů, průběhu předškolního vzdělávání i míře evidovaných odkladů u předškolních dětí. České školství musí ujít ještě dlouhou cestu, vyplývá z našeho povídání.

S bezproblémovým využitím financí na prevenci digitální propasti pomohou podrobné návody MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) poskytuje školám z Národního plánu obnovy (NPO) finanční prostředky na digitalizaci. Peníze mohou využít ke dvěma účelům: na nákup digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence žáků a na prevenci digitální propasti. Právě digitální propast přibližuje následující text, který obsahuje tipy, jak naložit s penězi, které škola pro tento účel obdržela, jak jí může pomoci její zřizovatel nebo jak zřídit mobiliář pro zapůjčování mobilních digitálních zařízení.

Seznamte zákonné zástupce s jejich právy a povinnostmi, které obsahuje školský zákon

Spory mezi rodiči žáka a ředitelem školy či pedagogy jsou v praxi velmi časté. Setkáváme se s nimi nejen v rolích pověřenců, objevují se také v naší právní poradně. Ředitelé škol si ne vždy vědí rady s tím, na co má zákonný zástupce ve vztahu ke svému dítěti/ žákovi školy právo nebo jaké má on sám vůči zákonným zástupcům povinnosti. O svých právech a povinnostech naopak někdy neví dokonce ani rodiče. Co je rodičovská odpovědnost a jaká jsou konkrétní práva a povinnosti rodičů ve vztahu ke škole? Přehled přinášíme v následujícím článku.

Právní poradna: Jak ovlivní komunální volby členství současných zastupitelů ve školské radě…a mnoho dalšího.

Členka stávající školské rady jmenovaná zřizovatelem byla na základě výsledků konkurzního řízení jmenována ředitelkou školy. Poté, co se ujme funkce, nemůže vykonávat svou pozici ve školské radě. Jak v této situaci správně postupovat? A jak ovlivní komunální volby členství současných zastupitelů ve školské radě?

SMS-seminář nabízí vzdělávání pro školy i zřizovatele

Společnost SMS-služby se v končícím školním roce intenzivně věnovala také online vzdělávání. Cílovou skupinou jsou primárně školy, některá přednášená témata se ale prolínají i do světa veřejné správy, neboť se zaměřují i na zřizovatele základních a mateřských škol, tedy na samosprávy. Témata webinářů reflektují události školního roku a jejich účastníci se mohou podílet i na sestavení dalšího programu. 

Není důležité, zda žadatel již informace o dítěti má, na jejich vydání musí mít nárok

V minulém čísle Školy v právu jsme rubrice Ptáte se nás otevřeli téma poskytování informací o dětech a žácích třetím osobám. Stále častěji se objevují případy, kdy se na školu obrátí druhý rodič nebo jiný příbuzný s žádostí o informace, vydání posudku na dítě, stanoviska o jeho vztahu s dítětem nebo poskytnutí kopie nějakého dokumentu, který bezprostředně s dítětem souvisí. Řešení těchto situací má ale svoje specifika a postupy. Navíc jsou úzce napojeny na ochranu osobních údajů. Proto nic nezkazíte, pokud se v každém takovém případě obrátíte na svého pověřence. Ten vám se správným postupem pomůže. Vždy ale platí – ověřte totožnost žadatele a jeho právo na získání požadovaných informací. Pokud si nejste jistí, konzultujte svůj zamýšlený postup a chraňte soukromí třetích osob.

SMS-služby pro vás připravují: Ředitelův infoservis – váš průvodce novinkami ve světě školství

Je jich celá řada a pravidelně je navštěvovat není v silách smrtelníka. Ne, řeč není o příbuzných a širší rodině, ale o informačních zdrojích, které se soustavně a podnětným způsobem věnují školství. Pokud chcete, aby vám žádná z novinek neunikla, nezbývá vám, než na jejich webové stránky tu a tam zabrouzdat. Protože je to ale časově náročné, nabízíme vám jedno řešení, která má ambici vyhledávání informací ze školství usnadnit.

SMS-služby nabízí: Auditem webových stránek by měla projít každá škola

SMS-služby s.r.o. nezajišťují jen služby pověřence pro ochranu osobních údajů. Od nového roku nabízí i analýzu webových stránek. Školy si mohou objednat audit svého webu, aby si ověřily, zda odpovídá legislativním i technickým požadavkům kladeným na moderní webové stránky. Jejich správným nastavením se totiž zvýší komfort nejen pro jejich uživatele a administrátory, ale lze předejít i případným problémům ze strany kontrolních orgánů, které mohou zavítat i do škol. Co je obsahem služby Audit webových stránek, kolik stojí a co je jeho výstupem, vysvětluje koordinátor služby Michal Hinda.