Rozhovor: Bolesti malých zřizovatelů se bohužel týkají 50 procent všech škol v ČR

Každý, kdo byť jen trochu sleduje média, už musel zaregistrovat výzkumnou organizaci PAQ Research. Ta se v posledních měsících stala jedním z hlavních nositelů návrhů, jak změnit regionální školství, aby bylo efektivnější, modernější a poskytovalo kvalitnější vzdělávání. Ústředními postavami těchto analýz jsou Karel Gargulák a Jan Zeman. A právě s nimi jsem si povídala o tom, zda a proč je nutné uvažovat o spojování škol, co na našem decentralizovaném systému nefunguje a proč by pro nás měly být vzorem jiné evropské, především severské státy.

Praxe již ukázala, kdy je možné kameru ve škole mít a kdy ne

Blíží se konec školního roku, což je i doba plánování prázdnin a nového školního roku. Možná nyní také zvažujete, že na budovu školy, v areálu školy, nebo dokonce přímo do školy nainstalujete kamery, protože v uplynulých měsících došlo v daných prostorách ke konfliktům mezi žáky nebo k poškození majetku. Jenomže pozor. Škola ve většině případů nemá oprávnění instalovat kameru za účelem zajištění ochrany života a zdraví osob. Snímat prostor může pouze kvůli ochraně majetku – školy nebo třetích osob.

Právní poradna: Finanční prostředky získané z úplaty za vzdělávání lze využít na provoz školy či zařízení

Úplatu za předškolní vzdělávání, školní klub či družinu stanovuje pro školní rok 2024/2025 poprvé zřizovatel. Informaci o výši úplaty ovšem předává zákonným zástupcům a ostatní veřejnosti ředitel školy, zároveň vybrané finance jsou příjmem školy. Jak má ředitel informovat veřejnost o výši stanovené úplaty? A je určeno nebo existuje ustálená praxe, na co by měla škola tyto peníze použít?

Rozvržení pracovní doby ve školství? Jedna z nejsložitějších otázek zaměstnaneckého poměru

Obecná pravidla pro rozvržení pracovní doby zaměstnanci upravuje zákoník práce. Existuje ovšem mnoho oborů, kde platí také zvláštní pravidla. Jedním takovým je i školství a pracovní doba pedagogických zaměstnanců ve školách. Tématu se věnoval dubnový webinář ze série Po škole s Evou Janečkovou, který je určen zdarma pro klienty pověřenců SMS-služby, s. r. o. A jelikož se tento díl setkal s mimořádným ohlasem, rozhodli se specifika rozvrhu pracovní doby u pedagogů vysvětlit i ve zpravodaji.

Na porušení pracovních povinností je zaměstnance vždy nutné včas upozornit

Druhým dílem pokračuje seriál zaměřený na možnosti, jaké má zaměstnavatel v případě „problémového“ zaměstnance. Už jsme se věnovali finančnímu postihu zaměstnance ze strany zaměstnavatele a správnému postupu, jak snížit či odejmout osobní příplatek. Nyní se blíže podíváme na situace, kdy zaměstnanec porušuje svoje povinnosti do té míry, že začnete uvažovat o výtce, nebo dokonce o ukončení pracovního poměru.

Bez novely školského zákona nebude z čeho hradit školní psychology a speciální pedagogy

Po Velikonocích skončilo meziresortní připomínkové řízení k novele školského zákona, která institucionalizuje školní psychology a speciální pedagogy do škol, konkrétně do běžných tříd základních škol, a pevně stanovuje způsob financování jejich práce ze státního rozpočtu. Pokud se změnu nepodaří prosadit do konce letošního roku, nebude stát schopen tyto pozice školám, respektive pedagogicko-psychologickým poradnám, hradit. Končí totiž financování z evropských zdrojů. Náběh změn bude postupný, protože s ohledem na nedostatek těchto podpůrných pozic novela zavádí přechodné pětileté období.

Čeká vás výstavba nového školního areálu? Od července to snad bude již podle nových pravidel

O nové hygienické vyhlášce se na stránkách zpravodaje Škola v právu, ale i v celostátních médiích, psalo především v minulém roce. Pak téma utichlo, aby se v průběhu března opět objevilo. A proč? Ministerstvo zdravotnictví dokončilo finální znění vyhlášky a v březnu ji zaslalo ke konečnému odsouhlasení připomínkovým místům. Plánovaná účinnost je stanovena na 1. červenec společně s předpisy stavebního práva. Po tomto datu by nové školní prostory neměly být navázány v takové míře na ukazatel metr/dítě (žák), ale především na index osvětlení a kvalitu vzduchu. Kapacita se pak bude odvíjet od předpisů MŠMT.

Systém regionálního školství potřebuje aktuálně především stabilitu a předvídatelnost

Přelom kalendářního roku a jeho první dva měsíce se ve školství nesly ve znamená financování, nedostatku prostředků pro pedagogické pracovníky a neschopnosti naplňovat cíle, které si ústřední orgány v této oblasti kladou. Opět se mluvilo o stávce, o školství, které zaspalo posledních 20 let, a o tom, že vyhlídky na probuzení jsou nejisté. Prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc v rozhovoru odpovídá na otázky, jaká je nálada mezi školami a jejich zaměstnanci, jak moc jsou zklamaní, či jak si poradit s nedostatkem financí v regionálním školství. Sám vede velkou základní školu, reprezentuje asociaci a za ni je přítomen u všech jednání, která se nějak škol dotýkají.