Firemní školka může být pro zřizovatele způsob, jak upřednostnit některé děti a vyhnout se běžným kritériím

Málo známým, a proto také málo využívaným ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je ustanovení § 34 odst. 8, které obsahuje možnost zřídit „firemní školku“. Nedostatek míst v předškolních zařízeních má ale v poslední době za následek to, že se někteří zřizovatelé začínají zaobírat myšlenkou, že tímto způsobem zajistí alespoň svým zaměstnancům místa pro jejich potomky. V případě firemní školky má totiž hlavní slovo právě zřizovatel a pravomoci ředitele jsou omezeny.

Právní poradna: Podnikatel může přes datovou schránku řešit věci, které nemají s podnikáním nic společného

Jak má škola správně postupovat, když zákonný zástupce zašle škole žádost prostřednictvím datové schránky, která je ale spojena s podnikáním zákonného zástupce? Opravdu musí škola ověřovat, zda má zákonný zástupce zřízenou datovou schránku pro nepodnikající fyzickou osobu a komunikovat s tímto zákonným zástupcem pouze přes ni?

Výkupné za obnovu dat? Útok přes ransomware hrozí i organizaci s jedním počítačem

Ransomware – další pojem z prostředí IT, jehož obsah nemusí být každému úplně zřejmý, a proto situaci, která je s tímto slovem spojena, můžeme často podcenit. Přitom jde o jednu z největších bezpečnostních hrozeb pro uživatele počítačů, která dokáže způsobit ztrátu uložených dat nadobro. Ransomware blokuje přístup k uživatelským datům tím, že je šifruje nebo uzamkne, a následně požaduje platbu za jejich obnovení. Snadno se šíří prostřednictvím sítí a organizaci tak jednoduše způsobí ztrátu dat a finanční škodu.

Dítě má právo požádat školu o pomoc, a to i bez vědomí rodičů

V posledních letech výrazně přibývá dětí (i ve smyslu žák), které mají různé poruchy učení nebo je u nich odhalen psychický či jiný zdravotní problém, jak lze vyčíst z oficiálních zpráv výzkumných agentur či z ověřování České školní inspekce a MŠMT. Zákonní zástupci v takovém případě často řeší otázku, v jakém rozsahu mají informovat školu, nezřídka se ptají, v jakém rozsahu škola tyto informace potřebuje. Školy zase obvykle řeší, jak správně nastavit proces informování zaměstnanců a v jakém rozsahu mohou zaměstnance školy informovat o problémech dítěte.

SMS-služby: Neusínáme na vavřínech a přinášíme nové projekty pro školy!

Toto jaro slavíme pět let SMS-služeb. Ty se v průběhu času rozrostly vedle služeb pověřence pro ochranu osobních údajů o další projekty. Zvětšil se ale také obsah služby pověřence, který školám nabízí i bezplatnou právní poradnu, zpravodaj Škola v právu či webináře zdarma. Protože však chceme našim klientům přinášet pořád něco nového, rozšiřujeme naši činnost! Již od minulého září vydáváme každý týden Ředitelův inforservis a aktuálně jsme pro vás přichystali další projekty – Po škole s Evou Janečkovou a Na slovíčko o paragrafech ve školství. O co jde?

Nekvalitní pedagogická práce může být důvodem, proč dát učiteli výpověď

Ještě před pár lety si pod pojmem distanční výuka neuměl nikdo nic moc představit, natož její realizaci v praxi v tak rozsáhlém měřítku, v jakém jsme jí byli svědky v letech 2020–2021. Pandemie covidu ukázala, že nám mohou být z hodiny na hodinu znemožněny i tak obvyklé situace, jako jít do práce, sedět za katedrou nebo v lavici. Z prezenční výuky se stala právě ta distanční, pro kterou i samotný stát a ministerstvo hledalo jasné zákonné ukotvení, obsah, rozsah a znaky kvality. Přestože to vůbec nebyla jednoduchá situace, bylo jasné, že cílem distanční výuky bylo co nejlépe nahradit prezenční způsob vzdělávání. Soud nyní konstatoval, že pokud na ni nějaký učitel prokazatelně rezignoval, může být propuštěn za nekvalitní pedagogickou práci.

Rozhovor: Obávám se, že mnozí učitelé vzdali představu, že by mohli být žákům adekvátními partnery

Přemýšlíte o tom, že byste do výuky zkusili zavést nějaké nové prvky? Nebo chcete začít učit trochu jinak? Existuje spousta řešení, od založení vlastní školy až po zavedení projektové výuky nebo úplně nového systému vyučování. V České republice funguje již od devadesátých let program Začít spolu. Jedinou organizací, která ho může u nás nabízet, je organizace Step by Step ČR. O obsahu programu a zkušenostech s jeho aplikací hovoří ředitelka Iveta Pasáková.

Právní poradna: Nezáleží na tom, že u lékaře je registrován pouze jeden zaměstnanec, poplatek se musí hradit vždy

Jako škola jsem se dostali do situace, kdy jsme nesehnali jednoho „závodního“ lékaře, proto jsme uzavřeli smlouvy se stávajícími praktickými lékaři našich zaměstnanců. Jsme povinni zaplatit paušální poplatek i za osobu na mateřské dovolené, která je v současné době jediným klientem z naší školy tohoto lékaře?