Právní poradna: Finanční prostředky získané z úplaty za vzdělávání lze využít na provoz školy či zařízení

Úplatu za předškolní vzdělávání, školní klub či družinu stanovuje pro školní rok 2024/2025 poprvé zřizovatel. Informaci o výši úplaty ovšem předává zákonným zástupcům a ostatní veřejnosti ředitel školy, zároveň vybrané finance jsou příjmem školy. Jak má ředitel informovat veřejnost o výši stanovené úplaty? A je určeno nebo existuje ustálená praxe, na co by měla škola tyto peníze použít?

Od nového kalendářního roku stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání zřizovatel školy

Na začátku června podepsal prezident republiky novelu zákona o pedagogických pracovnících. Současně s ní procházela legislativním procesem také malá novela školského zákona, která se týkala mediálně známého ukotvení platů učitelů ve výši 130 procent průměrné mzdy v hospodářství. Její součástí byla i úprava § 123 odst. 4 věty první, která upřesňuje, kdo stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání, školní kluby a družiny. Od nového kalendářního roku to bude zřizovatel. Pozměňovací návrh v legislativním procesu přinesl změnu školského zákona Vedle komplexní novely zákona o pedagogických pracovnících obsahoval dokument také úpravu školského zákona týkající se zakotvení platu učitelů ve výši 130 procent průměrné mzdy v národním hospodářství. V průběhu projednávání novely se ovšem do dokumentu přidala další změna a tou je úprava § 123 odst . . .