Neříkám, že znalosti nejsou důležité. Mnohem důležitější dovedností je ale umět znalosti používat, říká Jan Jiterský

Neuběhne týden, abychom si v médiích nepřečetli zprávu o velké revizi rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Texty většinou popisují pře odborníků, zda nějakou oblast vyřadit, zařadit, zda rozdělit učivo na základní a rozšiřující. Jak se ale dotkne tato změna základních škol, s čím mohou počítat ze strany MŠMT, v jakém časovém horizontu a jaké znalosti budou mít po aplikování všech změn naše děti?  Tyto i další otázky jsem položila předsedovi Expertního panelu RVP ZV Janu Jiterskému, člověku, který není jen úředník, ale také bývalý učitel a ředitel úspěšné venkovské soukromé základní školy.

Právní poradna: Věřitel musí sledovat promlčecí lhůtu

V letním čísle Školy v právu jsme v Právní poradně pro školy přinesli odpověď na otázku, zda je ředitel školy povinen vyplatit zvláštní příplatek zaměstnankyním školy zpětně a za celé období, kdy nebyl nárok přiznán. V tomto případě se jednalo o téměř pětileté období. S ohledem na promlčecí lhůtu byl nakonec v našem případě vyplacen příplatek jen za poslední tři roky. V následujícím textu reagujeme na vaše četné dotazy a přinášíme podrobnější informace k promlčecí lhůtě a jejímu vlivu na zpětné vyplacení zvláštního příplatku.

Ředitelské volno lze vyhlásit jen ze závažných důvodů. Posouzení je ale jen na řediteli školy

Máme za sebou první dva měsíce školního roku 2022/2023 a vám už je jasné, že před některými prázdninami či volnými dny budete muset vyhlásit jeden nebo dokonce dva dny ředitelského volna. Povinnosti ředitele v této situaci upravuje školský zákon. Základní školy jsou vázány jasně stanovenými pravidly, mateřské školy takové právo nemají. Ale i pro ně má zákon alternativu, pokud musí provoz opravdu přerušit nebo omezit. A víte, co znamená mimořádné ředitelské volno?

Pověřenec: Online aplikace pro výuku mají i svoji odvrácenou stránku

Zakoupili jste licenci k online vzdělávacímu nástroji, který může využít každý žák odkudkoli, kdykoli a z čehokoli? Hezká a líbivá, děti baví – učí se skoro hrou! Navíc zkušenosti s aplikací mají už i někteří pedagogové z jiných škol a nemohou si ji vynachválit. Pro přihlášení je potřeba jen e-mail žáka, a ten už přece děti mají zřízený (někdy dokonce i předškoláci), a jméno a příjmení dítěte. Ostatní údaje jsou nepovinné… A v zásadách ochrany osobních údajů v aplikaci se píše, že dochází ke zpracování jen jména a příjmení… Tak jednoduché to ale není. Škola se instalací a zahájením využívání aplikace stává správcem osobních údajů v této agendě a musí splnit veškeré povinnosti, které s využitím nového programu souvisí. Především jde o úplnou zpracovatelskou smlouvu a dostatečné informování zákonných zástupců. V mnoha příkladech bude nutný i souhlas se zpracováním osobních údajů.

Krátce ze školství: Pokud se země dohodnou, zjednoduší se využívání nástrojů pro online komunikaci

Na stránkách Školy v právu se často věnujeme registracím do různých online platforem, které nabízejí založení e-mailu, výukové programy, nebo jsou nápomocny při vytváření a plnění úloh. Nejinak je tomu i v tomto čísle, konkrétně na stránce rubriky Ptáte se nás. V této souvislosti často varujeme před i jen možným předáváním osobních údajů uživatelů aplikací do třetích zemí, které nemají stejnou úroveň ochrany osobních údajů. Pro tyto aplikace proto doporučujeme vyžádat si souhlas zákonných zástupců. Tato podmínka se možná brzy zmírní, pokud dojde k definitivní dohodě mezi EU a USA. Země svobody by se totiž v takovém případě zaručila, že osobní údaje budou výrazně více ochráněny před jejich využitím ze strany tajných služeb.