Škola je zpravidla taková, jaký je její ředitel

Jaký byl minulý školní rok, který se nesl v duchu distanční výuky a co by měly školy při distanční výuce zlepšit? Jak pomáhá Česká školní inspekce rozvoji regionálního školství a co je jejím hlavním úkolem? A patří nekvalifikovaní učitelé do základních škol? Na tyto, ale i další otázky věnující se problémům českého školství odpovídá ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. 

Školská rada tvoří významný prostor pro dialog ve prospěch dětí

Petr Chaluš je dlouholetým aktivním členem školské rady při základní škole. Školskou radu vnímá jako legislativně ukotvený prostor pro dialog o škole a jejím rozvoji, který spolu vedou zástupci z řad učitelů školy, volení zástupci rodičů nebo zletilých žáků a zástupci obce nebo kraje, které školu zřizují.V následujícím zamyšlení mimo jiné upozorňuje na významnou roli zřizovatele při tvorbě volebního řádu nebo na nutnost znalosti legislativy pro efektivnější práci celé školské rady.

Začátek školního roku je důležitý i z pohledu ochrany osobních údajů

Začátek školního roku a spousta nutného papírování, tak to vypadá vždycky na všech školách. Znáte to také. Na co byste ještě neměli zapomenout? Vedle jiných povinností také na kroky související s ochranou osobních údajů. Takové, které zajistí, že vaše škola bude v oblasti osobních údajů v souladu s pravidly Obecného nařízení (ON, GDPR). Co sem patří? Především informování o zveřejňování fotografií, kontrola a případná aktualizace osobních údajů nebo výmaz pomocných seznamů s osobními údaji dětí a žáků, které již nepotřebujete.