Právní poradna: Propuštění pro nadbytečnost musí ředitel odůvodnit, zaměstnanec má nárok na odstupné.

Škola zaměstnává uklízečku na částečný úvazek. Ta je ale velmi často nemocná a po návratu z nemocenské není její pracovní výkon efektivní a ani příliš uspokojivý. S ohledem na současné snížení finančních prostředků na nepedagogické zaměstnance ze strany státu se ředitel školy rozhodl propustit tuto zaměstnankyni pro nadbytečnost. Zaměstnankyně je zaměstnána na dobu neurčitou a je navíc prokázáno, že nedodržuje léčebný režim. Jak má ředitel správně postupovat?

Právní poradna: Může školka informovat školu o tom, jak pracovala s dítětem se vzdělávacími problémy?

Dítě přechází z mateřské do základní školy. Protože dítě mělo vzdělávací problémy, učitelky s ním v mateřské škole speciálně pracovaly, vzdělávaly se a pokrok se skutečně dostavil. Mateřská škola by teď ale základní škole chtěla poskytnout informace o tom, jak s dítětem pracovala, co fungovalo a co ne. Může to udělat?

Právní poradna: Zasedání školské rady může proběhnout on-line.

Člen školské rady žádá o přenášení jejího jednání on-line, pouze tedy uzavřeně pro členy, aby se na mohli připojit, pokud je pro ně komplikované dostavit se v daný termín osobně. Argumentuje tím, že zasedání zastupitelstev obcí jsou běžně přenášena a nahrávána, nahrávky poté dokonce i zveřejňovány. Jakou roli v tom hraje to, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné, zatímco školské rady jsou neveřejné? Je vůbec možné školskou radu přenášet pomocí videokonference?

Právní poradna: Škola v době rekonstrukce může pořádat příměstský tábor

Školu čeká rekonstrukce jídelny, která bude znamenat zkrácení školního roku o více jak týden. I přesto, že ředitel poskytne pedagogům 40 dnů dovolené a 12 dnů samostudia, stále zbývá několik dnů, kdy se ve škole nebude vyučovat, ale které zákonem dané možnosti čerpání volna pedagogů nepokryjí. Lze tuto činnost pokrýt např. „pracemi na přípravě rekonstrukce a úklidem po rekonstrukci“ v podobě lehkých uklízecích prací? A co kdyby se škola rozhodla uspořádat příměstský tábor a tím tedy ošetřit tyto zbývající dny? Je to možné?

Právní poradna: Nevhodné či šikanózní chování učitele může být důvodem pro výpověď bez předchozího upozornění

Rodiče informovali ředitele mateřské školy kvůli podezření, že se jeden z pedagogů nechová příliš dobře k dětem ve třídě a některé děti proto odmítají z tohoto důvodu školu navštěvovat. Ředitel se pokusil zjistit podrobnosti i konfrontovat se situací daného pedagoga, ten s ním ale příliš nespolupracuje. Jaké možnosti má ředitel a zřizovatel v případě podezření na takové selhání pedagoga vůči dětem?

Právní poradna: Odpovědnost za stanovení platové třídy má zřizovatel, ten rozhodnutí musí umět zdůvodnit

Starosta odmítá zařadit ředitele mateřské školy do 11. platové třídy. A to i když na oprávněnost ředitelova názoru ukazují dostupné informace týkající se především rozsahu správy majetku školy a také zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Co může v tomto případě ředitel dělat?