Přemýšlela jsem jen nad tím, kdo tu spoušť uklidí a kam dáme děti, vzpomíná dnes ředitelka školky zasažené tornádem

Období adventu a Vánoc patří k časům, kdy jsme všichni tak nějak programově nastaveni na šťastná a veselá témata. Dovolíme si jít proti trendu doby a vrátit se k události, která se někomu může zdát jako příliš geograficky i časově vzdálená. Její následky se ale v zasaženém území řeší stále, rok a půl po osudném večeru. Přinášíme vám rozhovor s ředitelkou venkovské mateřské školy Vladislavou Časnou, která řídila (a stále řídí) školku v Moravské Nové Vsi v době, kdy území zasáhlo tornádo. Jak sama říká, od začátku věřila, že se všechno stihne opravit tak, aby mohli řádně zahájit nový školní rok. A i přes komplikace se to povedlo. Stále ovšem není hotovo…

Odpovědnost za škodu, kterou nese škola, nelze přenést na pedagoga

Úraz, poškození, zničení věci při vyučování nebo v souvislosti s ním. Toto spojení může v mnohých ředitelkách a ředitelích vyvolávat mírnou hrůzu. Vznik škody, ať už na zdraví, majetku, nebo nemajetková újma patří ke strašákům, jejichž řešení není často příjemné. Navíc definovat samotnou způsobenou škodu může být někdy složité. Jaké jsou povinnosti školy a kdo nese odpovědnost za škodu? Jak se hradí?

Právní poradna: Může mít řídící pracovník nižší plat než jeho podřízený?

Podle metodiky MŠMT o odměňování pedagogických pracovníků 30 207/2003-25 nesmí mít řídící pracovník nižší tarifní plat než jeho podřízený. Škola ovšem zaměstnává učitelku, která je zároveň výchovnou poradkyní a má 13. platovou třídu, zatímco zástupkyně ředitele má pouze 12. platovou třídu. Je tato kombinace možná, nebo musí škola zvýšit zástupkyni platovou třídu, popř. ji výchovné poradkyni snížit?

Právní poradna: Předložení dokladů z pracovní cesty je odpovědností zaměstnance

Doklady potřebné k vyúčtování cestovních náhrad musí zaměstnanec podle zákoníku práce předložit do 10 dnů od uskutečnění pracovní cesty. Jak má zaměstnavatel správně postupovat, pokud zaměstnanec o cestovní náhrady do 10 dnů nepožádá a doklady nepředloží? A co má dělat v případě, že zaměstnanec o cestovní náhrady požádá, ale nepředloží doklady?

GDPR a kybernetická bezpečnost: Jaký je jejich vzájemný vztah?

Kybernetická bezpečnost je pojem, který se ve všech pádech a téměř neustále skloňuje ve veřejném prostoru. I proto, že se náš život čím dál tím víc přesouvá do digitálního světa. Faktem je ale i skutečnost, že rychlost, kterou tento přesun nabral, často neodpovídá rychlosti úvah o tom, jak chránit naše data nebo data ostatních, a následné realizaci této ochrany a dodržování zabezpečení. Máme přece to GDPR, udělali jsme to, co po nás pověřenec chtěl, takže je všechno v pořádku. I s tímto tvrzením se lze čas od času setkat. Jaký je ale vztah mezi GDPR a skutečnou realizací kybernetické bezpečnosti a jak motivovat vlastní zaměstnance k tomu, aby měli zájem o bezpečnost osobních údajů nejen svých, ale i těch, které mají ve škole na starosti?