Rozhovor: Chyby byly a jsou zapotřebí. Abych si uvědomila co je pro mě a mou školu důležité

Je nepochybné, že možnosti úspor veřejných rozpočtů se hledají i v oblasti školství. Proto opět nabírají na intenzitě diskuze, jestli by se ty nejmenší, často venkovské školy neměly zrušit nebo sloučit s jinými školami pod jedno ředitelství. Ve společnosti pak stále přetrvávají předsudky o tom, že co je městské, je rozhodně lepší než venkovské, a že městská škola připraví děti lépe než ta venkovská. Obojí je paradoxní v časech nedostatku míst ve školách a s přihlédnutím k datům, jež vycházejí z průzkumů mimo jiné České školní inspekce, podle nichž děti z venkovských škol dosahují na 1. stupni velmi dobrých výsledků v matematice i češtině. Jak dnes vypadá úspěšná venkovská škola a co všechno se muselo změnit, aby ze stavu před uzavřením dosáhla takové prestiže, že ji dnes navštěvuje 150 žáků, z nichž je jedna třetina nespádových? I na to se ptáme Lenky Špittové, která již deset let vede právě takovou základní a mateřskou školu. Nachází se v Křešicích v Ústeckém kraji.

Právní poradna: Řízení o vyloučení žáka ze školní družiny má jasně stanovené fáze

Na základě jednání pedagogické rady školy rozhodl ředitel o vyloučení žáka ze školní družiny z důvodu opakovaného porušování školního řádu a vnitřního řádu školní družiny. Dle školského zákona by měl o vyloučení rozhodnout ředitel ve správním řízení. Jaké jsou jednotlivé kroky tohoto řízení? A postačí v odůvodnění rozhodnutí uvést, že žák opakovaně porušoval školní řád a vnitřní řád školní družiny nebo je třeba způsoby porušování specifikovat?

Právní poradna: Rozhodnutí o přípustnosti tajné nahrávky může učinit vždy jen soud

V přípravné třídě se vzdělává žák se speciálními vzdělávacími potřebami. Pravidelně probíhají schůzky se zákonnými zástupci ke zhodnocení postupu žáka ve vzdělání. Z poslední schůzky si ovšem jeden ze zákonných zástupců pořídil tajně audiozáznam, který poskytl psycholožce a soudu, protože mezi zákonnými zástupci probíhá zároveň soudní spor. V rámci schůzky zaznělo mnoho citlivých informací nejen o žákovi, ale také o dětech ve třídě, jejich reakcí na jeho chování apod. Nikdo z přítomných o nahrávání schůzky nevěděl. Může takto zákonný zástupce postupovat? Může nahrávku předávat dalším osobám? A jaká je správná reakce školy?

Viry nezmizely, jen vypadají jinak a chtějí data ve vašich počítačích

Před deseti, patnácti lety jsme se všichni báli počítačových virů. A i když jsme byli ochotni zaplatit za ochranu před nimi, bylo téměř nevyhnutelné „chytit virus“. Asi každý z nás se setkal s chybovou hláškou, nutností reinstalace nebo nečekanou a nechtěnou změnou vzhledu. Taky jsme si zopoakovali základy řecké mytologie, když jsme se pokoušeli zjistit, proč se v našem počítači objevil tzv. trojský kůň. V posledních letech se zdá, jako kdyby viry z počítačů zmizely a nahradily je přímé útoky hackerů. Výmýtili jsme je snad jako pravé neštovice? Poměrně plynulý tok mediálních informací o úniku dat z různých komerčních firem nebo veřejného sektoru svědčí o tom, že tomu tak určitě není. Došlo jen ke změně v chování jak útočníků, tak i uživatelů digitálních technologií.

Firemní školka může být pro zřizovatele způsob, jak upřednostnit některé děti a vyhnout se běžným kritériím

Málo známým, a proto také málo využívaným ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je ustanovení § 34 odst. 8, které obsahuje možnost zřídit „firemní školku“. Nedostatek míst v předškolních zařízeních má ale v poslední době za následek to, že se někteří zřizovatelé začínají zaobírat myšlenkou, že tímto způsobem zajistí alespoň svým zaměstnancům místa pro jejich potomky. V případě firemní školky má totiž hlavní slovo právě zřizovatel a pravomoci ředitele jsou omezeny.