Malotřídka je nejlepší model pro přirozené učení dětí, říká ředitelka jedné z nich

Malotřídní školy mají bezesporu spoustu výhod. Patří k nim i přirozené učení malých dětí od starších spolužáků, návyky lepší spolupráce i tolerance. Malotřídky mají ale i nevýhody, které se projevují například v menších personálních kapacitách, jež by mohly zajistit administrativní nebo ICT podporu pedagogickému sboru. Jak a jestli vůbec se projevil malotřídní charakter školy v právě končícím školním roce, kdy se více než prezenčně učilo online, se ptáme Lenky Burešové, ředitelky Základní školy Čeperka na Pardubicku. A že patří k opravdu oblíbeným ředitelkám, o tom svědčí i její účast v odborné soutěži Global Teachers Prize Czech Republic, do níž ji nominovali rodiče dětí.

RECENZE: Quo vadis řediteli školy?

Jistě nikdo nepochybuje o tom, že ředitel školy je nenahraditelnou a výjimečnou osobou v procesu vzdělávání. Často můžeme v novinách, ale i v odborné literatuře spatřit titulek Škola je taková, jakého má ředitele. A to nelze než potvrdit. Ředitel je zkrátka hlavní postavou každé školy. A právě jeho pozicí v systému školství, jeho rolí při vývoji školy, ale i obsahem jeho práce se zabývá kniha Václava Trojana Ředitel školy – Uvažování a vyvažování života ředitelů škol. Autor se dívá na ředitele z několika úhlů pohledu – jako na manažera, který se musí orientovat např. v ekonomice, v pracovněprávních předpisech, jako na pedagoga a také jako na hlavního leadera organizace, který vytváří podobu školy a tím i její úspěch či neúspěch v konkurenčním prostředí ostatních škol.

Škola nemůže školním řádem omezovat rodičovská práva

Může škola zabránit rodičům vstupovat do budovy školy? Podobnou otázku si kladli rodiče dvou dívek, když chtěli své dcery doprovázet dovnitř budovy školy, respektive do třídy. Chtěli tím zabránit údajné šikaně, která měla být proti jejich dcerám namířena. Ve chvíli, kdy ale rodiče opakovaně do budovy školy vstoupili, upozornilo je vedení školy, že takové jednání je v rozporu s předpisy školy, a bylo proti nim zahájeno správní řízení pro přestupek. Vše nakonec vyústilo v odvolací řízení, které konstatovalo, že opatření školy k zajištění bezpečnosti nesmí nepřiměřeně zasahovat do rodičovských práv a povinností.

I organizátor tábora musí respektovat pravidla ochrany osobních údajů

Školy, neziskové organizace nebo samotné obce pořádají každoročně tisíce příměstských letních táborů nebo kempů. I když už má většina organizátorů přípravy takové akce v malíčku, málokterý si uvědomuje, že je také správcem osobních údajů a musí dodržovat pravidla Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů a národní legislativy. Prakticky to nepředstavuje žádnou překážku, pokud organizace dodržuje základní zásady zpracování osobních údajů v průběhu celého roku a při zpracování přihlášek a navazující dokumentace respektuje především zásadu omezení účelem a zásadu minimalizace, dobu uložení a základní pravidla technického a organizačního zabezpečení osobních údajů.