Nejméně rád mám takové případy, kdy vím, že stěžovatel je v právu, ale nemohu mu pomoci.

Pamatujete si na seriál Ochránce? Byl ze školního prostředí a jeho jednotlivé díly byly inspirovány případy školského ombudsmana. Tato pozice vznikla na MŠMT v roce 2014 a již sedm let ji vykonává Ladislav Hrzal, mimo jiné také zakladatel ankety Zlatý Ámos. V létě jsme si s ním povídali o tom, co vše školský ombudsman řeší, jak vypadá jeho běžný den nebo jak moc se již zmiňovaný seriál přiblížil reálné činnosti ombudsmana. 

V případě pochybností zvolte raději aktivnější přístup a na OSPOD se obraťte

Asi bychom našli jen velmi málo škol, které ještě nemají zkušenost s orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Často se ale stává, že škola si není jistá, kde končí její kompetence a kde začíná kompetence právě OSPOD, v jakých případech se může škola na OSPOD obrátit s žádostí o pomoc a kdy je nutné využít podporu někoho jiného, například poradenského zařízení. Tato hranice je velmi neostrá, je možné říci až pohyblivá. Právní předpisy ale celkem jasně definují, kdy se dítě považuje za ohrožené a je čas se na OSPOD obrátit.

Rychlý rozvoj umělé inteligence předznamenává vznik jednotné regulace jejího využívání

O umělé inteligenci a jejím využití ve všech možných sférách našeho života slýcháme stále častěji v médiích a ve veřejném prostoru už od loňského listopadu. Právě konec minulého roku znamenal v této oblasti významný milník, když firma OpenAI zpřístupnila veřejnosti k používání svého chatbota ChatGPT. Technologie od té doby zase postoupila mílovými kroky vpřed. Je až neuvěřitelné, jak se za necelý rok stala umělá inteligence téměř běžnou součástí všedního dne. Narazíme na ni již v mnoha aplikacích, školy ji začínají využívat ve výuce a v různých diskuzích slýcháme, k čemu všemu ji ještě budeme moci použít. O čem se ale už mluví méně, jsou rizika, která využívání umělé inteligence přináší. Stejně jako u ostatních IT technologií se i zde uplatní pravidlo: Dobrý sluha, ale zlý pán. A stejně jako ochranu osobních údajů reguluje GDPR, chystá se podobná legislativa i pro oblast umělé inteligence.

Právní poradna: Za jakých podmínek je možná přítomnost rodiče ve výuce, otázka prodloužení pracovního poměru nebo ukončení školní docházky dítěte do mateřské školy

V pravidelné rubrice Právní poradny pro školy se zabýváme otázkou prodloužení pracovního poměru, bezhotovostním platebním stykem mezi rodiči a školou, ukončením školní docházky dítěte do mateřské školy, přítomností rodiče ve výuce nebo odpovědností školy za úraz.

Výše úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání bude navázána na minimální mzdu

Před prázdninami se stala účinnou novela školského zákona, která upravila, kdo bude stanovovat výši úplaty za předškolní vzdělávání a za školní klub a družinu. Zatímco nyní je to ještě ředitel školy či školského zařízení, od nového roku už bude mít tuto kompetenci jejich zřizovatel. V létě prošla meziresortním připomínkovým řízením také prováděcí vyhláška ke stanovení výše úplaty. Nově se bude úplata odvozovat od stanovené minimální mzdy.

Krátce ze školství: Evropská unie uzavřela se Spojenými státy dohodu o bezpečném předávání osobních údajů

Již několikrát jsme na stránkách tohoto časopisu upozorňovali na to, že v roce 2020 byla zneplatněna dohoda o předávání osobních údajů mezi EU a USA (tzv. Privacy Shield), která zaručovala stejnou úroveň ochrany osobních údajů Evropanů v USA jako v Evropě. Jejím zrušením vznikl problém v předávání (a tedy i v ukládání) dat evropských uživatelů programů, které mají servery v USA. V praxi se to týkalo firem jako je Google nebo Microsoft. V polovině června oznámila Evropská komise novou dohodu o předávání dat evropských uživatelů do Spojených států, která problém částečně napravuje.

Školní evergreen – fotografie a jejich zveřejňování. Zopakujte si základní pravidla před začátkem školního roku!

Nový školní rok je za dveřmi a vy máte pro zákonné zástupce nachystané všechny potřebné formuláře, které souvisí s nástupem dětí či žáků do školy. Nedílnou součástí těchto dokumentů je také formulář, který informuje zákonné zástupce nově nastupujících dětí a žáků o fotografování či tvorbě videí z běžné činnosti školy a o zveřejňování vybraných fotek, případně videí na webu školy, v obecním zpravodaji či na sociálních sítích. Toto téma je školským evergreenem, který je ale potřeba neustále vysvětlovat. Fotografování dětí totiž nevyřešíte generálním nebo informovaným souhlasem. Nic takového GDPR nezná. Vždy je nutné rozlišit, zda jsou na fotce osobní údaje a zda jde o jejich zpracování.

Ochrana oznamovatelů – nová povinnost pro školy, ale ne pro všechny

Ochrana oznamovatelů. Slovní spojení, které jste v průběhu léta možná slyšeli z různých stran. Do e-mailových schránek vám nejspíš dorazil nespočet nabídek na zavedení vnitřního oznamovacího systému. Zákon, který tuto oblast upravuje, je účinný už od 1. srpna tohoto roku, proto může tento příspěvek působit trochu nepatřičně. Je nám ale jasné, že jste možná ještě neměli čas se touto oblastí vůbec zabývat. Proto přinášíme krátké shrnutí povinností, které nový zákon přináší, a hlavně vysvětlujeme, koho se tyto povinnosti týkají. Nejsou totiž určeny všem.