Pro rodiče jsou dětské skupiny pomocnou rukou ve skloubení pracovního a rodinného života

Dětská skupina. Konkurence nebo předstupeň mateřské školy? A co vlastně znamená dětská skupina? Jde o neoficiální setkávání dětí, které hlídají maminky dobrovolnice? Ačkoliv dětské skupiny u nás formálně fungují již 10 let, stále vyvolávají mnoho otázek. Často jsou také kritizovány za to, že dětem starším tří let, kterých je v těchto skupinách ale málo a postupně odcházejí do mateřských škol, nemohou poskytnout kvalitní předškolní vzdělání. Vážně si dětské skupiny zaslouží takovou kritiku? Ptáme se předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin Daniely Celerýnové, která sama šest dětských skupin provozuje. Když se v českém prostředí řekne „dětská skupina“, vyvolá to v lidech různé představy. Někdo si vybaví jesle a někdo možná skupinu několika dětí u někoho v obýváku. Tak co je vlastně dětská skupina? Kde je její místo v systému vzdělávání, výchovy a péče o d . . .

Změna na pozici ředitele – co když pro toho odvolaného nemá škola pracovní místo?

Nový školní rok a v některých školách se řeší výměna ředitele. Takovou změnu je potřeba nahlásit na několik míst. Končící ředitel je pak k určitému datu odvolán a buď je zařazen na jiné pracovní místo, pokud nový ředitel takové místo má, nebo mu je dána výpověď. Víte, jak správně při výpovědi postupovat? A co když je odvolaný ředitel zrovna na dovolené, tedy si písemnost nemohl převzít, a teď napadá správnost postupu?

Právní poradna: Může škola přijmout žáka cizince, o kterého se ale přou rodiče?

Na ředitele se obrátili zaměstnanci sociální služby, která pomáhá cizincům se začleněním do české společnosti s tím, že spolupracují s otcem – cizincem, který má u sebe nezletilé dítě ve věku povinné školní docházky, jež by chtěl zařadit do české školy. Bohužel dítě u sebe nemá doklady o průběhu předchozího vzdělání a navíc je považováno za ohrožené dítě. Škole je známo, že rodiče se o péči o dítě přou. Za jakých podmínek může být dítě přijato do základní školy v České republice?

Hygienická vyhláška – evoluce nebo revoluce?

Konec minulého školního roku, ale i prázdninové měsíce se nesly ve znamení někdy až příliš vyostřených diskuzí nad změnami hygienických požadavků pro školy, školská zařízení a další vzdělávací či pečující instituce. V polovině srpna vstoupil příslušný návrh nového předpisu do meziresortního připomínkového řízení. Jeho konečná podoba se tak blíží, přesto ale stále budí mnoho vášní. Předpis totiž ruší pro nové prostory škol a školských zařízení mimo jiné plošné ukazatele na dítě či žáka, limity v počtu hygienických zařízení, nebo zmírňuje požadavky na povrchovou úpravu podlah. To ale neznamená, že se nové školní budovy budou stavět bez jakýchkoliv pravidel. Podobně jako v zahraničí totiž budou stavební podmínky upravovat, logicky, stavební předpisy.