Společnost ještě není připravená na přijetí odlišných lidí, včetně těch s postižením

Inkluzivní vzdělávání – téma, které v pravidelných intervalech rozviřuje hladiny předškolního i základního vzdělávání. Někdo je spíše proti, někdo všemi deseti pro. Na přetřes přichází toto téma opět v této době, kdy se vedou diskuze o institucionalizaci asistentů pedagoga. V čem spočívá samotná podstata inkluzivního vzdělávání? Umíme ho realizovat v našem školství? A jak se daří začleňovat děti s poruchami autistického spektra, jejichž počet bohužel pořád stoupá? Povídali jsme si se Zuzanou Žampachovou, speciální pedagožkou, která se dlouhodobě věnuje dětem s poruchami autistického spektra a šíření osvěty jejich vzdělávání ve školách.

Právní poradna: Ředitel může zaměstnat sám sebe. Nesmí se ale dostat do střetu zájmů

Ředitel může zaměstnat sám sebe. Nesmí se ale dostat do střetu zájmů Ředitelce málotřídní základní školy s mateřskou školou se nepodařilo zajistit pozici vychovatelky v ranní družině. Ujala se tedy této pozice sama, a to na základě dohody o provedení práce v rozsahu jedné hodiny denně. Za zaměstnavatele dohodu sepsala, potvrdila a podepsala zástupkyně ředitelky. Jí byl také předkládán výkaz práce. Kontrola ČŠI ale konstatovala, že se ředitelka nemůže takto sama zaměstnat a finanční prostředky že čerpala neoprávněně. Postupovala ředitelka opravdu špatně?

Zálohujte správně! Abyste místo aktuálních dat neměli k dispozici jen archiv historických dokumentů

„Zálohujete? A můžeme vědět jak?“ I takhle se vás možná ptá váš pověřenec při kontrole souladu činností s pravidly na ochranu osobních údajů. Zálohování je vcelku běžný pojem, který používáme téměř dnes a denně (a nejen v souvislosti s daty). Rozumíme ale správně pojmu zálohování v IT? A víme, proč je tak důležité jeho průběh nepodcenit? Aby měl totiž celý proces zálohování smysl, je nutné zvolit správný úložný prostor, frekvenci ukládání dat i ochranu uložených dat.

Katalog podpůrných opatření se dočkal aktualizace

Katalog podpůrných opatření, teoretický i praktický manuál dostupné podpory pro děti, žáky a studenty, se dočkal aktualizace a od prvních týdnů nového roku je k mání na pultech obchodů. Katalog sepsala zhruba před sedmi lety skupina speciálních pedagogů a psychologů, kteří v něm zúročili své dvacetileté zkušenosti. K novelizovanému vydání se nyní rozhodli i proto, že oblast podpůrných opatření mezitím zaznamenala významné proměny. Ale popořádku…

MŠMT po kritice upravilo návrh institucionalizace asistentů pedagoga. To je ale pořád málo, volají menší školy

Na podzim byla do meziresortního připomínkového řízení předložena novela školského zákona, která přinesla návrh institucionalizace pozice asistenta pedagoga. Zamýšlený koncept vzbudil velkou vlnu kritiku, na kterou MŠMT reagovalo úpravou kritérií výpočtu úvazku asistenta pedagoga pro každou školu. V novém návrhu byla posílena váha počtu dětí s podpůrným opatřením třetího a vyššího stupně. Nicméně těm nejmenším, tzv. podlimitním školám, ani tato úprava pravděpodobně stačit nebude.