Právě škola je často tou největší překážkou ve vzdělávání

Marie Gottfriedová je již 16 let ředitelkou Základní školy Trmice v Ústeckém kraji. Její škola je v mnoha ohledech výjimečná. A to nejen kvůli regionálním specifikům území, ve kterém škola sídlí, ale i v přístupu k žákům se speciálními potřebami. Ve škole se přirozeně potkávají děti s různou mírou nadání, bez ohledu na jejich sociální zázemí. Za svůj přístup k nim byla škola již několikrát oceněna. Letos se dostalo vysokého uznání i samotné ředitelce, která vyhrála celostátní anketu Ředitel roku 2021. „Škola by neměla připustit, aby se chudoba, nevzdělanost a neúspěch dědily z generace na generaci. Tomuto bludnému kruhu musí vystavit stopku,“ říká.

Školy a home office: Jaká jsou pravidla a na co mají pedagogové nárok?

Ačkoliv práce z domova není v oblasti školství běžným institutem, pomalu končící kalendářní rok nám ukázal, že i v tomto oboru se s ní musí počítat. Podle mnohých odborníků je právní úprava tzv. home office zcela nedostatečná, základní pravidla ovšem ze současné legislativy odvodit lze. Se zaměstnancem by měla být vždy uzavřena dohoda o výkonu práce z domova, měl by být vybaven materiálně, poučen o pravidlech při práci s daty organizace a seznámen se základními postupy ochrany osobních údajů.

Uchovat si životopisy neúspěšných uchazečů je možné, ale…

Téměř každá škola se někdy setkala s tím, že jí do e-mailu či datové schránky dorazil životopis uchazeče o zaměstnání, ačkoliv v té době neměla vypsané žádné výběrové řízení. Běžná je také situace, kdy po výběrovém řízení škole zbydou životopisy a další dokumenty neúspěšných uchazečů o práci. Ptáte se, jak s takovými životopisy správně naložit?