Ředitel školy a její zřizovatel? Nechť jsou odpovědnými partnery s jasně rozdělenými pravomocemi

31. 1. 2022

Role ředitele školy je ve vzdělávacím procesu klíčová. Jde o nezastupitelnou osobu, která utváří charakter školy, vede ji, rozhodnutí ředitele dopadají na široké spektrum skupin: od dětí přes pedagogy k rodičům. Spokojenost rodičů se školou je pak zásadní také pro občanský život především na malých obcích. Zodpovědnost ředitele je rozsáhlejší, než si mnohdy laická veřejnost uvědomuje. O výzvách a možnostech ředitelského povolání, o roli jednotlivých aktérů i o tom, co změnit, aby si zřizovatel mohl při konkurzu na ředitele vybírat z množiny zajímavých kandidátů si povídáme s Václavem Trojanem, bývalým ředitelem školy a dnes již odborníkem a autorem mnoha odborných publikací.

Právní poradna: Porušení mimořádného opatření může vést až k ukončení pracovního poměru

Zaměstnanec školy nedodržuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týká povinného nošení ochranného prostředku. Mimo jiné povinnosti stanovuje toto opatření mít ve vnitřních prostorech škol a školských zařízení nasazený ochranný prostředek bez ohledu na to, jaké rozestupy mezi sebou jednotlivé osoby mají. Co může ředitel školy v takové situaci dělat?¨

Nechceme práci ředitelům škol ztěžovat, ale naopak jim pomáhat, vzkazuje za pověřence SMS-služeb Lenka Matějová

V polovině února to budou čtyři roky, co SMS-služby poskytují službu pověřence pro ochranu osobních údajů školám a školským zařízením. Jak se vyvíjela pozice pověřence, obsah jeho práce a jaká je vlastně historie firmy SMS-služby, prozrazuje v rozhovoru Lenka Matějová, šéfredaktorka Školy v právu a koordinátorka služby pověřenců. „Pověřenec může uhasit požár ještě dřív, než vznikne. Nebojte se ho proto využívat,“ vzkazuje.

Školy a školská zařízení budou opět čerpat z IROPu. Připravte se na to i vy!

Podpora z největšího programu, přes který se v Česku rozdělují peníze z evropských fondů, pokračuje i v novém programovém období.  Školy, školská zařízení a jejich zřizovatelé budou moci až do roku 2027 čerpat z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) část z finanční podpory v celkové výši 124 miliard korun, která je určena na rozvoj obcí, měst i regionů s cílem zlepšit kvalitu života jejich obyvatel.

Krátce ze školství: MŠMT aktualizovalo metodiku ke konkurzním řízení na ředitele školy

Metodicko-výkladová příručka ke konkurzním řízením ve školství je od loňského podzimu aktualizovaná, oznámilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které ji před dvěma lety vydalo. Příručka shrnuje základní pravidla jmenování ředitelů škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).