Rozhovor: Obávám se, že mnozí učitelé vzdali představu, že by mohli být žákům adekvátními partnery

Přemýšlíte o tom, že byste do výuky zkusili zavést nějaké nové prvky? Nebo chcete začít učit trochu jinak? Existuje spousta řešení, od založení vlastní školy až po zavedení projektové výuky nebo úplně nového systému vyučování. V České republice funguje již od devadesátých let program Začít spolu. Jedinou organizací, která ho může u nás nabízet, je organizace Step by Step ČR. O obsahu programu a zkušenostech s jeho aplikací hovoří ředitelka Iveta Pasáková.

Právní poradna: Ředitel školy nemusí přistoupit na žádost zaměstnance o výpověď z pracovního poměru

Nepedagogický zaměstnanec školy je dlouhodobě nemocný a nyní mu byl přiznán invalidní důchod. Ředitelku školy požádal o výpověď ze zaměstnaneckého poměru. Je povinností ředitele školy mu výpověď dát, včetně odstupného, nebo si může ředitel vyžádat vyšetření u smluvního lékaře pro zjištění, zda může tento zaměstnanec přidělenou práci dál vykonávat či nikoliv?

Právní poradna: Nezáleží na tom, že u lékaře je registrován pouze jeden zaměstnanec, poplatek se musí hradit vždy

Jako škola jsem se dostali do situace, kdy jsme nesehnali jednoho „závodního“ lékaře, proto jsme uzavřeli smlouvy se stávajícími praktickými lékaři našich zaměstnanců. Jsme povinni zaplatit paušální poplatek i za osobu na mateřské dovolené, která je v současné době jediným klientem z naší školy tohoto lékaře?

Zřizovatel může kritéria pro přijetí doporučit, nemůže je ovšem řediteli nařídit

Blíží se zápisy do mateřských škol. Ty bývají v posledních letech často provázené převyšující poptávkou nad nabídkou a s tím souvisejícími „nápady“ zákonných zástupců, jak své ratolesti do vysněné mateřské školy zapsat, ačkoliv stanovená kritéria ve skutečnosti splňují jen stěží. Tlak na ředitele kvůli přijetí konkrétního dítěte, ale potažmo i na zřizovatele, pak přináší snahu stanovit taková kritéria pro přijetí, která sníží možnosti přijetí „nespádových“ dětí nebo dětí, které třeba ještě nemají v obci trvalé bydliště, žijí v ní jen velmi krátce či zde mají trvalý pobyt účelově. Někdy dokonce i sami zřizovatelé „nařídí“ řediteli, která kritéria musí stanovit. Na to ale zřizovatel právo nemá. Stanovení kritérií pro přijetí je pouze na řediteli školy.

Abyste se nestali obětí phishingu, stačí dodržet pár základních zásad

O tom, že tzv. phishing je jedním z nejčastějších typů kybernetického útoku, slýcháme takřka dennodenně v rámci různých školení zaměřených na IT bezpečnost, vzdělávání v oblasti digitálních technologií i ve zprávách z médií. Vysvětlení, co toto slovo znamená, nalezneme na internetu celou řadu, včetně výčtu oblastí, na které nejčastěji cílí a proč. I my se pokusíme objasnit, co stojí za tímto slovem, ale také odpovědět na otázku, zda a jak se lze proti tomuto útoku účinně bránit. A protože phishing může způsobit incident v oblasti ochrany osobních údajů, který by při velkém rozsahu mohl vést i k povinnosti nahlásit ho na Úřad pro ochranu osobních údajů, dovolujeme si doporučit, aby si tento článek přečetli i zaměstnanci vaší školy.