Rozvržení pracovní doby ve školství? Jedna z nejsložitějších otázek zaměstnaneckého poměru

Obecná pravidla pro rozvržení pracovní doby zaměstnanci upravuje zákoník práce. Existuje ovšem mnoho oborů, kde platí také zvláštní pravidla. Jedním takovým je i školství a pracovní doba pedagogických zaměstnanců ve školách. Tématu se věnoval dubnový webinář ze série Po škole s Evou Janečkovou, který je určen zdarma pro klienty pověřenců SMS-služby, s. r. o. A jelikož se tento díl setkal s mimořádným ohlasem, rozhodli se specifika rozvrhu pracovní doby u pedagogů vysvětlit i ve zpravodaji.

Právní poradna: Ředitel školy nemusí přistoupit na žádost zaměstnance o výpověď z pracovního poměru

Nepedagogický zaměstnanec školy je dlouhodobě nemocný a nyní mu byl přiznán invalidní důchod. Ředitelku školy požádal o výpověď ze zaměstnaneckého poměru. Je povinností ředitele školy mu výpověď dát, včetně odstupného, nebo si může ředitel vyžádat vyšetření u smluvního lékaře pro zjištění, zda může tento zaměstnanec přidělenou práci dál vykonávat či nikoliv?

Právní poradna: Může mít řídící pracovník nižší plat než jeho podřízený?

Podle metodiky MŠMT o odměňování pedagogických pracovníků 30 207/2003-25 nesmí mít řídící pracovník nižší tarifní plat než jeho podřízený. Škola ovšem zaměstnává učitelku, která je zároveň výchovnou poradkyní a má 13. platovou třídu, zatímco zástupkyně ředitele má pouze 12. platovou třídu. Je tato kombinace možná, nebo musí škola zvýšit zástupkyni platovou třídu, popř. ji výchovné poradkyni snížit?

Právní poradna: Předložení dokladů z pracovní cesty je odpovědností zaměstnance

Doklady potřebné k vyúčtování cestovních náhrad musí zaměstnanec podle zákoníku práce předložit do 10 dnů od uskutečnění pracovní cesty. Jak má zaměstnavatel správně postupovat, pokud zaměstnanec o cestovní náhrady do 10 dnů nepožádá a doklady nepředloží? A co má dělat v případě, že zaměstnanec o cestovní náhrady požádá, ale nepředloží doklady?

Propuštěnému zaměstnanci musí být jasné, v čem spočívá organizační změna. Druh práce se ale rušit nemusí

Přemýšlíte o organizační změně na úseku nepedagogických pracovníků školy a nevíte jak na to? Zkušenost ukazuje, že pracovně právní vztahy patří k nejkomplikovanějším a nejobávanějším tématům ředitelů škol. Jejich složitost spočívá nejen v tom, že jsou regulovány několika právními předpisy, ale také se jedná o mezilidsky velmi citlivé téma. Určitou pomoc poskytl zaměstnavatelům, tedy i školám, Nejvyšší soud ve svém rozsudku čj. j. 21 Cdo 276/2021 ze dne 6. dubna 2022. Zabýval se tématem organizační změny ve škole. Z rozsudku vyplynulo, že při organizační změně nemusí zaměstnavatel druh práce propouštěného zaměstnance zrušit, ale propouštěnému zaměstnanci musí být zřejmé, v čem organizační změna spočívá a musí s ní být seznámen.