Učitelé by měli mnohem víc přemýšlet o tom, zda neučit raději méně, ale zato pořádně a do hloubky

V roce 2022 vyhrál anketu o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos, přestože učí matematiku, často tak neoblíbený předmět. Není to typický učitel. Do školství přišel až po mnoha hodinách individuálního doučování. Podle něj se matematiku může naučit každý, ale každý dosáhne jiné úrovně a s jinou mírou úsilí. A pak je tu prý také otázka, zda není lepší to úsilí věnovat něčemu jinému. Řeč je o Markovi Valáškovi, učiteli středoškolské matematiky a youtuberovi, který populární formou připravuje středoškolské studenty na maturitu.  

Propuštěnému zaměstnanci musí být jasné, v čem spočívá organizační změna. Druh práce se ale rušit nemusí

Přemýšlíte o organizační změně na úseku nepedagogických pracovníků školy a nevíte jak na to? Zkušenost ukazuje, že pracovně právní vztahy patří k nejkomplikovanějším a nejobávanějším tématům ředitelů škol. Jejich složitost spočívá nejen v tom, že jsou regulovány několika právními předpisy, ale také se jedná o mezilidsky velmi citlivé téma. Určitou pomoc poskytl zaměstnavatelům, tedy i školám, Nejvyšší soud ve svém rozsudku čj. j. 21 Cdo 276/2021 ze dne 6. dubna 2022. Zabýval se tématem organizační změny ve škole. Z rozsudku vyplynulo, že při organizační změně nemusí zaměstnavatel druh práce propouštěného zaměstnance zrušit, ale propouštěnému zaměstnanci musí být zřejmé, v čem organizační změna spočívá a musí s ní být seznámen.

Rozpočet regionálního školství pro rok 2023 je vyšší o téměř 13 miliard. Přesto budou peníze chybět

V průběhu listopadu projednávala Poslanecká sněmovna návrh rozpočtu na rok 2023. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy by mělo hospodařit s částkou o takřka 17 miliard vyšší než letos, regionální školství má dostat o téměř 13 miliard korun více. Přesto jsou segmenty, kde budou peníze chybět. Vyjednat se podařilo alespoň navýšení prostředků na asistenty pedagoga.

Právní poradna: Hrazení dopravy stravy pro mateřskou školu, cestovní náhrady a způsob předání výplatní pásky zaměstnanci

V listopadové Právní poradně pro školy jsme odpovídali na otázku, kdo má hradit dopravu stravy do lesní mateřské školy, zda se může zaměstnanec vzdát cestovních náhrad a zda je nutné upravit vnitřním předpisem způsob předání výplatní pásky zaměstnancům.

Žádná otázka není zbytečná! Platí to i při zpracování osobních údajů ve škole

Rubrika Ptáte se nás se v každém čísle Školy v právu podrobně věnuje vybrané otázce z oblasti ochrany osobních údajů, kterou jste položili našim pověřencům ze SMS-služby. V posledních měsících jsme se pozastavili nad předáváním informací o dětech a žácích nebo úskalím online aplikací. Často se nás ale ptáte i na to, v jaké chvíli se máte na pověřence obrátit. A proto vám přinášíme přehled, v jakých agendách nebo v jakých momentech je vhodné, ne-li nutné požádat pověřence o konzultaci. Výčet ovšem není konečný.

Novela školského zákona se týká asistentů pedagoga, ale i nových povinností zveřejnění

V průběhu listopadu probíhá meziresortní připomínkové řízení školského zákona. Novela přináší mnoho změn, které se týkají nejen ukotvení asistentů pedagoga, ale i výčtu povinně zveřejňovaných dokumentů na webu školy, upravují se podmínky provázejících učitelů, také stanovení školských obvodů. Obce již nebudou muset vydávat obecně závaznou vyhlášku.