Některé školy stále očekávají, že se přizpůsobí dítě. Nepochopily ještě, že to má být naopak

Jak jsou české školy připravené na děti s odlišnými vzdělávacími potřebami? A jaké jsou nejčastější „nešvary“ v oblasti inkluze? I na to se v následujícím rozhovoru ptáme Ivy Janské, která je předsedkyní neziskové organizace Spolu, z. s. Padly také otázky na aktuálně řešenou institucionalizaci asistentů pedagoga či na cíle a vize organizace, která se podle slov Ivy Janské nesnaží o to, aby se všechny děti bez rozdílu vzdělávaly v běžných školách, ale aby všichni dosáhli svého vzdělávacího maxima.

Elektronické spisové službě se žádná základní škola nevyhne

O spisové službě jsme na stránkách Školy v právu psali již několikrát. Nejčastěji jsme v této souvislosti upozorňovali na novelu zákona o archivnictví a spisové službě, která postupně přináší řadu změn a povinností, a to především základním školám, zatímco mateřské školy jsou dle zákona i po nabytí účinnosti všech ustanovení novely z povinnosti vést spisovou službu i z povinného skartačního řízení stále vyjmuty. Ostatní instituce musí na elektronickou spisovou službu přejít nejpozději k 1. lednu 2026. Důležité je přechod nepodcenit, dobře se na něj připravit a naučit se využívat všechny funkcionality elektronické spisové služby.

Datová schránka je primárním způsobem komunikace

Začátek tohoto roku přinesl pro mnoho fyzických osob novinku v podobě povinnosti mít datovou schránku. Ačkoliv byla skupina povinných zúžena pouze na podnikající fyzické osoby, prakticky to zahrnuje také velkou skupinu zákonných zástupců dětí a žáků, kteří se nebudou bát využít tento nástroj ke komunikaci se školou, a to i když jim byla zřízena pro účely jejich podnikání. A platí, že povinností orgánu veřejné moci, jímž škola bezpochyby je, je komunikovat datovou schránkou. To má svá pravidla.

Každá škola musí pravidelně prověřovat zabezpečení své IT infrastruktury

Rozvoj digitalizace, covid-19, podpora rozvoje digitálních kompetencí ve školách a s tím související rozšiřování digitální vybavenosti škol, to vše klade větší a větší nároky na řešení kybernetické bezpečnosti IT infrastruktury. Přitom námi tak často zmiňované a popisované online nástroje v podobě žákovských účtů a propojených online místností jsou jen špička ledovce. Jaké otázky si má škola pravidelně pokládat? Co a jak má kontrolovat? Co patří do základní infrastruktury školní sítě a jak v ní funguje komunikace? Všem těmto otázkám se věnujeme v následujícím článku. Nakonec se zaměřujeme na tvorbu bezpečnostní politiky a její vliv na snižování rizik.

Sms-služby: Pořádá vaše škola akce pro veřejnost a potřebuje pomoct s autorskými právy?

Autorská díla, ať už z oblasti hudby, výtvarného umění, či literatury, jsou součástí každodenní výuky ve školách. Vedle toho školy na menších obcích často fungují jako jedno z center obecní komunity, když se na jimi pořádaných akcích setkávají zákonní zástupci dětí a žáků a jejich příbuzní, ale i další lidé z obce. Především akce pořádané pro veřejnost s sebou nesou nejen organizační povinnosti, ale čas od času také nutnost vypořádat autorská práva prezentovaných hudebních děl. Dobrá zpráva – s plněním těchto povinností dokáže pomoci projekt SMS-služeb. Jmenuje se Autorská práva jednoduše.