Rozhovor: Chceme-li zachovat současný systém stravování, musíme výrazně zvýšit platy pracovníků jídelen

Otázka personálního i finančního zajištění nepedagogických pozic ve školách je v těchto týdnech více než aktuální. Bez provozních zaměstnanců si žádný ředitel neumí představit běžný chod školy, bez kuchařek a kuchařů nelze zase zajistit řádný chod školní jídelny. A právě o školních jídelnách je aktuální rozhovor s Karlem Jahodou, který je výkonným ředitelem Asociace školních jídelen. Nejde o profesní organizaci, ale především o vzdělávací platformu, proto se otázky týkají spíše kvality školní kuchyně v České republice a možných cest jejího zlepšení. S tím ale souvisí i dobře zaplacení a spokojení zaměstnanci…

Rozhodnutí o vytvoření facebookové stránky by mělo vycházet z důvodu jejich založení

Facebook je asi nejčastější sociální síť, přes kterou se školy dnes snaží propagovat samy sebe, pořádané události nebo moderně komunikovat se zákonnými zástupci či zájemci o přijetí. Má to ale svá úskalí. Ta spočívají nejen v algoritmu zobrazování příspěvků, kdy vám nemusí být zcela zřejmé, proč váš příspěvek, který splňuje všechny prvky atraktivnosti, nemá tolik „lajků“, kolik byste si představovali, ale i v zabezpečení, když například přidělení příliš mnoha oprávnění velkému počtu administrátorů může způsobit nejeden problém v obsahu profilu školy. O tom všem jsme na tomto místě psali. V následujícím textu se podíváme na poslední aspekt Facebooku a jeho využití pro propagaci. Bude jím rozdíl mezi facebookovou stránkou a skupinou, vysvětlíme si jejich přednosti a zápory při použití ve školství. Ne všichni je totiž znají a umí s nimi pracovat, což jim pak neumožňuje využít všech předností Facebooku naplno.

K osobní prohlídce žáka je oprávněna pouze Policie ČR

Školní řád hovoří jasně: Žák nesmí ve výuce používat mobilní telefon… pak ale jednoho dne v hodině někomu zazvoní telefon a nikdo z přítomných žáků se nechce přiznat. Co s takovou situací může přímo ve výuce dělat učitel? Může například chtít vidět obsahy tašek žáků ve třídě? Patří k oprávněním učitele prohlédnout skříňku žákovi na druhém stupni, zda v ní nemá příliš mnoho věcí? Může tedy učitel provést osobní prohlídku?

Právní poradna: Zasedání školské rady může proběhnout on-line.

Člen školské rady žádá o přenášení jejího jednání on-line, pouze tedy uzavřeně pro členy, aby se na mohli připojit, pokud je pro ně komplikované dostavit se v daný termín osobně. Argumentuje tím, že zasedání zastupitelstev obcí jsou běžně přenášena a nahrávána, nahrávky poté dokonce i zveřejňovány. Jakou roli v tom hraje to, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné, zatímco školské rady jsou neveřejné? Je vůbec možné školskou radu přenášet pomocí videokonference?

Právní poradna: Škola v době rekonstrukce může pořádat příměstský tábor

Školu čeká rekonstrukce jídelny, která bude znamenat zkrácení školního roku o více jak týden. I přesto, že ředitel poskytne pedagogům 40 dnů dovolené a 12 dnů samostudia, stále zbývá několik dnů, kdy se ve škole nebude vyučovat, ale které zákonem dané možnosti čerpání volna pedagogů nepokryjí. Lze tuto činnost pokrýt např. „pracemi na přípravě rekonstrukce a úklidem po rekonstrukci“ v podobě lehkých uklízecích prací? A co kdyby se škola rozhodla uspořádat příměstský tábor a tím tedy ošetřit tyto zbývající dny? Je to možné?

Předání individuálních údajů o dětech v mateřských školách znamená nutnost zavést elektronickou agendu, nikoliv však povinnost

Školní matrika zahrnuje dokumentaci škol, kterou o dětech a žácích vedou povinně všechny školy a školská zařízení zapsané v rejstříku škol. Podrobnosti pak stanovuje vyhláška Ministerstva školství o dokumentaci škol a školských zařízení. Ta prošla novelizací, jejíž většina začala být účinná od začátku minulého roku. Nicméně dva body vstupují do účinnosti až 1. září 2025 a mimo jiné se týkají povinnosti mateřských a základních škol s přípravnou třídou předávat individuální údaje o dětech elektronicky. Právě povinné elektronické předání vyvolává otázku, zda musí mateřská škola vést matriku elektronicky. Nemusí, ale s ohledem na novelizovaný způsob předávání údajů o dětech to bude od 1. září 2025 nezbytné.

Nezávislost pověřence může být v rozporu s dalšími pracovními činnostmi pro organizaci

Při návštěvách nás pověřenců ve školách spolu často diskutujeme o tom, co vše vlastně ze své pozice můžeme pro organizaci udělat a zda je možné vykonávat i jiné činnosti, než jakými je metodická pomoc v oblasti ochrany osobních údajů či zákona o svobodném přístupu k informacím. Jedním z požadavků obecného nařízení o ochraně osobních údajů je nezávislost pověřenců, která s výše uvedeným úzce souvisí. Projevem nezávislosti pověřence je totiž nepřípustnost pokynů ze strany správce či zpracovatele, ale také dodržování pravidel v oblasti střetu zájmů, do něhož by se pověřenec neměl dostat. To se prakticky týká situací spojených především s výkonem dalších pracovních činností pověřence v organizaci nebo řešení situace podle přání správce či zpracovatele. Proto není jedno, kdo pro organizaci vykonává činnost pověřence. Přidělit tuto funkci současnému zaměstnanci totiž může být přímým porušením GDPR. Otázky vyvolává především souběh výkonu funkce pověřence s advokátní činností nebo IT.