Venkovní celoroční učebny Archimedes propojí studenty napříč kontinenty. První otevřeli nedávno v Hodoníně

Patří soukromé podnikání do školství? A co mu mohou přinést soukromé iniciativy rodičů? Názorným příkladem toho, jak takové propojení může v praxi fungovat, je projekt Archimedes, jenž se specializuje na vytváření unikátních celoročních venkovních učeben z recyklovaných tetrapakových obalů. Na jeho počátku byl mix faktorů: covid, distanční výuka, doporučovaný pohyb spíše venku než ve třídách. Výsledkem bude neotřelý způsob výuky přírodních věd, například přímým propojením na ropnou plošinu. Další výhody představuje autor nápadu Antonín Koplík.

Právní poradna: Podnikatel může přes datovou schránku řešit věci, které nemají s podnikáním nic společného

Jak má škola správně postupovat, když zákonný zástupce zašle škole žádost prostřednictvím datové schránky, která je ale spojena s podnikáním zákonného zástupce? Opravdu musí škola ověřovat, zda má zákonný zástupce zřízenou datovou schránku pro nepodnikající fyzickou osobu a komunikovat s tímto zákonným zástupcem pouze přes ni?

Výkupné za obnovu dat? Útok přes ransomware hrozí i organizaci s jedním počítačem

Ransomware – další pojem z prostředí IT, jehož obsah nemusí být každému úplně zřejmý, a proto situaci, která je s tímto slovem spojena, můžeme často podcenit. Přitom jde o jednu z největších bezpečnostních hrozeb pro uživatele počítačů, která dokáže způsobit ztrátu uložených dat nadobro. Ransomware blokuje přístup k uživatelským datům tím, že je šifruje nebo uzamkne, a následně požaduje platbu za jejich obnovení. Snadno se šíří prostřednictvím sítí a organizaci tak jednoduše způsobí ztrátu dat a finanční škodu.

Dítě má právo požádat školu o pomoc, a to i bez vědomí rodičů

V posledních letech výrazně přibývá dětí (i ve smyslu žák), které mají různé poruchy učení nebo je u nich odhalen psychický či jiný zdravotní problém, jak lze vyčíst z oficiálních zpráv výzkumných agentur či z ověřování České školní inspekce a MŠMT. Zákonní zástupci v takovém případě často řeší otázku, v jakém rozsahu mají informovat školu, nezřídka se ptají, v jakém rozsahu škola tyto informace potřebuje. Školy zase obvykle řeší, jak správně nastavit proces informování zaměstnanců a v jakém rozsahu mohou zaměstnance školy informovat o problémech dítěte.

SMS-služby: Neusínáme na vavřínech a přinášíme nové projekty pro školy!

Toto jaro slavíme pět let SMS-služeb. Ty se v průběhu času rozrostly vedle služeb pověřence pro ochranu osobních údajů o další projekty. Zvětšil se ale také obsah služby pověřence, který školám nabízí i bezplatnou právní poradnu, zpravodaj Škola v právu či webináře zdarma. Protože však chceme našim klientům přinášet pořád něco nového, rozšiřujeme naši činnost! Již od minulého září vydáváme každý týden Ředitelův inforservis a aktuálně jsme pro vás přichystali další projekty – Po škole s Evou Janečkovou a Na slovíčko o paragrafech ve školství. O co jde?

Nekvalitní pedagogická práce může být důvodem, proč dát učiteli výpověď

Ještě před pár lety si pod pojmem distanční výuka neuměl nikdo nic moc představit, natož její realizaci v praxi v tak rozsáhlém měřítku, v jakém jsme jí byli svědky v letech 2020–2021. Pandemie covidu ukázala, že nám mohou být z hodiny na hodinu znemožněny i tak obvyklé situace, jako jít do práce, sedět za katedrou nebo v lavici. Z prezenční výuky se stala právě ta distanční, pro kterou i samotný stát a ministerstvo hledalo jasné zákonné ukotvení, obsah, rozsah a znaky kvality. Přestože to vůbec nebyla jednoduchá situace, bylo jasné, že cílem distanční výuky bylo co nejlépe nahradit prezenční způsob vzdělávání. Soud nyní konstatoval, že pokud na ni nějaký učitel prokazatelně rezignoval, může být propuštěn za nekvalitní pedagogickou práci.