S pohybem dětí je to katastrofa. A to je třeba změnit!

Patřil k nejlepším brankářům pozemního hokeje na světě, dnes je předsedou Národní sportovní agentury. Filip Neusser tvrdí, že jeho generace byla tou poslední, která ještě vyrostla a hlavně sportovala na ulici. „To už dnes neplatí, a proto jsou tu kluby a jiné zájmové instituce, aby absenci přirozeného pohybu dnešních dětí nahradily,“ říká v rozhovoru.

Škola je při zajištění povinné výuky plavání správcem osobních údajů. Víte, proč?

Výuka plavání je dnes na základních školách běžnou (ne)povinnou součástí vzdělávání. Ještě před zahájením kurzu musí škola vyřešit několik administrativních úkonů. Těmi jsou vyplnění a předání přihlášek či podpis smlouvy o zajištění kurzu. „Jak správně zpracovávat osobní údaje pro účel zajištění výuky plavání ve škole?“ ptáte se často našich pověřenců. 

Na změny ve společnosti je třeba umět reagovat

Zaměstnanci SMS-služeb neposkytují obcím a školám jen službu pověřence pro ochranu osobních údajů nebo bezplatnou právní poradnu. Aktivně se zapojují i do důležitých jednání o situaci ve školství. Jak by se mělo proměnit české školství, aby reflektovalo vývoj společnosti? V čem všem může pomoci střední článek a jak vypadá jeho pilotní fáze? Také tyto otázky padly na posledním jednání Pracovní skupiny pro školství a sport SMS ČR, jehož se účastnil i nový ministr Petr Gazdík.

Právní poradna pro školy vám pomáhá již dva roky

Právní poradna pro školy, kterou SMS-služby provozují pro své klientské školy bezplatně, funguje už dva roky. Za tu dobu jí prošlo nespočet nejrůznějších dotazů z různých oblastí činnosti škol a školských zařízení. Nejčastěji jsme odpovídali na otázky z oblasti pracovního práva a analyzovali jsme situace týkající se rodičovských sporů se školou nebo postavení školy v případě sporu rodičů o dítě.

Povinný přechod na elektronickou spisovou službu se týká základních škol nejpozději až v roce 2024

Oblast spisové služby nepatří na školách zrovna k těm nejoblíbenějším. Určitou úlevu představuje současná možnost vést spisovou službu v listinné podobě. Od nového roku ovšem vstupuje v účinnost novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, která zavádí zásadní změnu nejen do škol základních, ale i do těch, které sdružují základní a mateřské školy. Jde o povinnost vést spisovou službu v elektronickém systému, a to nejpozději od roku 2025.

Krátce ze školství: Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu o úspěšných školách

O existenci významných rozdílů mezi českými školami se mluví již dlouho. Upozornily na ně nejen domácí, ale i zahraniční studie. Česká školní inspekce (ČŠI) se proto ve svém dalším výzkumu zaměřila na hledání faktorů, jež způsobují, proč je daná škola úspěšná, a to ve smyslu výborných výsledků žáků ve vzdělání. Výzkum měl také ukázat, které faktory mohou kompenzovat znevýhodnění žáků, jež jsou daná jejich socioekonomickým či rodinným původem.