Byla bych ráda, kdyby rodiče se školou spolupracovali, nebyli jejími nepřáteli, ale spojenci

Právnička Lucie Obrovská se v Kanceláři veřejného ochránce práv (VOP) zabývá stížnostmi v oblasti školství. Nejčastěji řeší problematiku šikany, diskriminace, postupů učitelů vůči dětem nebo správní otázky při rozhodování učitelů. V rozhovoru říká, že s nouzovým stavem se objevily i nové stížnosti, které se týkají přetížení žáků nebo online výuky. Za velký problém považuje vzdělávání dětí se speciálními potřebami v době uzavření škol.

Potřebuje regionální školství nový článek?

Vzdělávací výsledky českých dětí ve školách jsou podle mnoha odborníků silně ovlivněny sociálně-ekonomickými podmínkami rodin a místem, kde děti žijí a vyrůstají. Tyto rozdíly patří dokonce k největším mezi vyspělými státy. Na tento fakt se snaží reagovat i Strategie 2030+, která představuje hlavní vývojový scénář českého školství pro následující období. Jejím cílem je zajistit kvalitní vzdělávání všem dětem bez ohledu na to, v jakém regionu či do jakého rodinného zázemí se narodí. Strategie je rozdělena do pěti oblastí, z nichž jedna se zaměřuje na zvýšení odborných kapacit, důvěry ve školách a vzájemné spolupráce mezi školami. Dosažení cílů této strategické oblasti se má dosáhnout mimo jiné i zřízením tzv. středního článku. Ten má odborně a metodicky podpořit ředitele v řízení škol a ve zlepšení jejich pedagogických a manažerských schopností.

Znáte dobře pravidla pro omlouvání nepřítomnosti?

Omlouvání nepřítomnosti žáků základních škol a dětí mateřských škol zákonným zástupcem má předcházet záškoláctví, které může vést i k zahálčivému životu dítěte nebo zanedbání jeho vzdělání. Rodiče omlouvají nepřítomnost svých dětí ve výuce a školy si evidují dobu a často i důvody nepřítomnosti. Zdá se, že téma nemůže být pro nikoho nové a ničím překvapivé. Přesto se pravidelně objevují otázky na to, jak by správně mělo být dítě omluveno, jaké informace o důvodech nepřítomnosti škola požadovat může a jaké naopak nemůže. Školský zákon stanoví pouze základní pravidla a škola musí až ve školním řádu stanovit podrobné podmínky pro omlouvání dětí.

Právní poradna: Kdy musí zřizovatel vydat úplně novou zřizovací listinu?

V loňském roce vypsalo Ministerstvo financí ČR dotační program, který byl určen na modernizaci, rekonstrukci a výstavbu nových kapacit základních a mateřských škol, jež jsou v majetku obcí do 3 000 obyvatel. Na dotaci dosáhla většina zájemců, a tak se v současné době dokončuje mnoho nových přístaveb, nebo dokonce staveb. V této souvislosti se v naší právní poradně stále častěji objevují otázky ředitelů na změny zřizovacích listin. Jak správně postupovat, když vznikne nová budova školy s dalšími třídami, dokonce i na jiné adrese, než je původní škola? Postačí vydat pouze dodatek, který navazuje na původní zřizovací listinu?

Krátce ze školství

Co zajímavého se stalo v posledních týdnech ve školství? Dozvíte se o zprávě ČŠI k vývoji distanční výuky ve školách, Úřad pro ochranu osobních údajů kontrolovat školní informační systém a NKÚ kontrolovalo dotace poskytované MŠMT.

Nebojte se zveřejnit úspěch žáka školy

Můžeme se v obecním zpravodaji a na sociální síti školy pochlubit úspěchem žáka v soutěži nebo ve vyšším kole olympiády? A potřebujeme k tomu souhlas zákonných zástupců? S těmito otázkami se často obracíte na naše pověřence. Jaká je tedy správná odpověď? Ta bude záležet vždy na rozsahu osobních údajů, které nakonec ve zpravodaji a na sociální síti zveřejníte. Ve většině případů ale platí, že pro obecní zpravodaj souhlas rodičů nepotřebujete, ke zveřejnění na sociální síti zpravidla ano.