Rozhovor: Kvalitní zpravodaj není ani tak otázkou peněz, jako hlavně lidí, kteří jej tvoří.

V tomto rozhovoru tak trochu uhýbáme ze zaběhnutého pravidla, že našimi respondenty jsou lidé bezprostředně navázaní na školské prostředí. Povídala jsem si s Marií Machačovou, naší dlouholetou spolupracovnicí, moderátorkou, novinářkou, autorkou mnoha textů, včetně pohádkových. Má hodně co říci k mluvenému i psanému slovu, k pravidlům pro tvorbu zpravodajů, třeba i těch školních. Na začátku školního roku vám tak přinášíme trochu jiný, ale o to snad milejší rozhovor, který vás, jak doufám, bude inspirovat.

Zákonní zástupci musí souhlasit s využíváním nástrojů Microsoft a Google

Energetická krize, související možné snižování tepelného komfortu ve veřejných budovách a nutnost úspor otevřela opět po roce debatu o distanční výuce v podobě online vzdělávání. Tentokrát v nás ale diskuze o využívání Google nebo Microsoft nevyvolává takovou hrůzu, protože my starší už jsme si tak nějak na videokonference zvykli a naše děti berou tyto nástroje komunikace coby prostředek ke vzdělání jako samozřejmost. Před dvěma lety, vzhledem k mimořádnosti situace, se zakládaly e-mailové účty žákům na těchto komunikačních platformách, aniž by se zkoumalo, zda splňují všechna pravidla ochrany osobních údajů. Od té doby už ale několik evropských zemí zakázalo využívat uvedené nástroje ve školách. Nedávají totiž záruku dostatečné ochrany osobních údajů v nich uložených. V České republice navíc alternativa chybí.

Právní poradna: Za jakých podmínek může škola provozovat zájmové kroužky za úplatu?

Škola dosud organizovala zájmové kroužky pod záštitou DDM formou smlouvy o pronájmu. Teď je chce ovšem zřídit a provozovat sama. Musí mít škola na vedení kroužků zřízenou živnost (jako vedlejší činnost)? Vedoucími kroužků by byli pedagogové, se kterými by škola sepsala DPP (lektor zájmové činnosti) a kteří jsou na vedení kroužků aprobováni v rámci svého vzdělání.

Právní poradna: Zřizovatel nemá povinnost přispívat na dodávky pitné vody

V obci, stejně tak ve zřízené mateřské škole, chybí dlouhodobě pitná voda. Kohoutková voda obsahuje nadměrné množství některých přirozeně se vyskytujících látek, ale i ty škodlivé. Mateřská škola si proto musí obstarávat pitnou vodu jiným způsobem. Dosud nakupovala balenou vodu, což bylo však finančně nákladné, navíc i zatěžující pro zaměstnance školy, kterých je už tak málo. Zřizovatel nereaguje na výzvu ředitele školy, aby obec vodu obstarala, případně zaplatila dodavatele pitné vody, který by nainstaloval a průběžně se staral o servis automatu na pitnou vodu. Kdo je odpovědný za vyřešení této situace? 

I ředitelé mají svoji školu, a ne ledajakou – rovnou letní!

Na jaře roku 2022 vstoupily SMS-služby na dosud pro ně neprobádané pole online vzdělávání, když jsme pro ředitele škol a další pracovníky škol a školských zařízení, otevřeli sérii webinářů na aktuální témata. Této činnosti předcházelo několik jednorázových webinářů a také první, pilotní Letní škola (nejen) nejen pro ředitele škol v srpnu 2021. A protože jak první letní škola, tak jarní webináře měly obrovský úspěch a zpětná vazba byla pozitivní, rozhodli jsme se v této nově založené tradici pokračovat a zorganizovali jsme letní školu číslo dvě. Účast byla opět vysoká a témata přesně taková, o jaká jste si řekli v našem průzkumu.