Rovný přístup ke vzdělávání všech žáků z celého sociálního spektra je pro nás zásadní!

Zážitková pedagogika a neformální vzdělávání je pevnou součástí vzdělávání formálního. Nejčastěji neformální vzdělávání realizují neziskové organizace. Jednou z nich je i Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), která se v České republice realizuje již 26 let. Cena je propojena s princem Philipem, manželem britské královny, který letos v dubnu zemřel. V jejím čele stojí v Česku Tomáš Vokáč, který v následujícím rozhovoru program představuje.

Ztráta žákovské knížky neznamená pro školu bezpečnostní incident

Školy dnes se stále větší oblibou využívají elektronické žákovské knížky, které nabízejí často více funkcí než jejich „staromódní“ listinná podoba. Rodiče mají perfektní přehled o výsledcích svého dítěte online. Elektronické žákovské knížky navíc eliminují situace typu „zapomněl jsem si ji doma“ a případy ztráty žákovské knížky. Papírové žákovské knížky však mají stále jednu nespornou výhodu. K jejich užívání není potřeba přístup k počítači a internetu. Řada škol tak často využívá elektronickou i listinnou formu současně nebo se stále drží tradice a k elektronickým žákovským knížkám zatím nepřistoupuje. Kdo nese odpovědnost za žákovskou knížku a za osobní údaje v ní uvedené? A znamená její ztráta bezpečnostní incident pro školu?

Právní poradna: Když se chce zaměstnanec vrátit dříve z rodičovské?

Zaměstnankyně je na rodičovské dovolené. Před jejím nástupem na mateřskou dovolenou jsme se ústně domluvili na termínu jejího návratu do školy, vč. poskytnutí částečného úvazku. Zaměstnankyně se ale rozhodla vrátit do školy dříve. Jak mám správně postupovat, pokud mám za tuto zaměstnankyni zástup do řádného termínu jejího návratu?

Jak být správným vedoucím pracovníkem ve škole, poradí kniha Ireny Trojanové

Úspěšné vedení lidí v týmu je jedním z nejsložitějších úkolů vedoucího pracovníka. A čím větší a různorodější je tým, tím komplikovanější je celý proces. Ve škole plní roli vedoucího zaměstnance nejen ředitel, zapomínat nesmíme ani na jeho zástupce, vedoucí učitele, vychovatele nebo vedoucí školních jídelen. Pro ty všechny je určena kniha Ireny Trojanové Vedení lidí ve školách a školských zařízeních. Čtenáře provede vymezením role vedoucího pracovníka, naplňováním jeho vize v organizaci a aplikací těchto pojmů na školy a školská zařízení. Své si v ní najdou nejen vedoucí pracovníci – začátečníci, ale i ti zkušení, kteří se třeba právě rozhodují, jak dál.