Zájem dětí o činnost je obrovský, potřebujeme ale více dobrovolníků a mnohde i zázemí, říká předseda České rady a mládeže

Aleš Sedláček již dlouhá léta působí jako předseda České rady dětí a mládeže, zastřešující instituce, jež sdružuje organizace, které pracují s dětmi a mládeží. V rozhovoru jsme si povídali o činnosti rady, o Ceně Přístav, kterou organizace již téměř 20 let uděluje, ale také o tom, co sektor zájmového vzdělávání trápí a na co se chce v budoucnu zaměřit.

Z pera MŠMT: Dekarbonizace škol – jak mohou školy přispět k lepšímu klimatu

Otázka klimatu a jeho změny patří k nejpalčivějším společenským tématům. Snížení emisí, větší využívání obnovitelných zdrojů, třídění odpadů či snížení spotřeby produktů, které ke své výrobě potřebují mnoho energie, patří k obecně známým nástrojům, jak přispět k ochraně životního prostředí. Do tzv. dekarbonizace se v nejbližší době budou moci aktivněji zapojit i samotné školy. Nejen při výuce zařazením tématu, jak snížit uhlíkovou stopu, ale i pečlivějším plánováním úprav školních budov a navazující infrastruktury. Návodné příručky připravuje Ministerstvo životního prostředí s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Právní poradna: Pozor na využívání cizích obrázků v prezentacích

Mnoho z vás to zná. Vytváříte prezentaci pro výuku a hledáte obrázek, který by se k textu a tématu skvěle hodil. Pozor ale na využívání obrázků pod licencí. Může se vám stát, že škola bude vyzvána k uhrazení náhrady škody ve výši licenčního poplatku kvůli neoprávněnému využití autorského díla. Musí škola výzvu splnit?

Nemá-li rodič omezenou rodičovskou odpovědnost, má právo na přístup k osobním údajům

Ochraně osobních údajů v praxi škol se věnujeme v každém čísle Školy v právu. Ačkoliv to tak na první pohled možná nevypadá, nejinak je tomu i tentokrát. V článku se totiž věnujeme tématu poskytnutí informací o žákovi jiné osobě. Téma je to široké. V následujícím textu rozebíráme žádost druhého zákonného zástupce o kopii dokumentu. Ptáte se, v čem spočívá spojitost s ochranou osobních údajů? V mnohém. V každém takovém případě musíte zkoumat, zda žadatel má na informace nárok, případně v jakém rozsahu. A než informaci vydáte, ověřte si totožnost žadatele i jeho právo na informace o dítěti. A nebojte se požádat o konzultaci svého pověřence na ochranu osobních údajů.

Lex Ukrajina II prodlužuje platnost výjimek do konce příštího roku

S příchodem ukrajinských dětí do českých škol bylo třeba upravit některé instituty školského zákona mimořádným zákonem, aby se tyto děti mohly vzdělávat v souladu s principy povinné školní docházky. Vláda zareagovala souborem zákonů, tzv. Lex Ukrajina, který je ovšem nutné pro nový školní rok aktualizovat. V průběhu června tak legislativním procesem prochází Lex Ukrajina II, který zavede především nové lhůty pro ukrajinské uprchlíky, zkrácení doby pro ukončení povinné školní docházky nebo prodlouží možnost zapojit do výuky asistenta, který nesplní jazykovou zkoušku.

Novela zákona přináší změny v oblasti bezpečnosti práce

Tento text je vysoce odborný! Ale vzhledem k tomu, že přináší informace o novinkách v oblasti bezpečnosti práce, a ty se mohou hodit, rozhodli jsme se jej nakonec zařadit. První prázdninový den, tedy v pátek 1. července, nabude účinnosti zákon č. 259/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, implementující směrnici Evropské unie. Nahradí již téměř 50 let starou legislativu v oblasti technických zařízení, která byla vzhledem k požadavkům na bezpečnost a používané pojmy značně zastaralá. Vývoj materiálů, technik nebo metod výpočetní techniky, stejně jako změna pohledu na to, co je ještě považováno za bezpečné, vedl nevyhnutelně k nutnosti přijetí nové právní úpravy. Novela zároveň ruší nebo mění přes dvě desítky prováděcích předpisů. Nový zákon také upravuje povinnosti zaměstnavatelů na úseku bezpečnosti práce, tedy také ředitelů škol.