Některé školy stále očekávají, že se přizpůsobí dítě. Nepochopily ještě, že to má být naopak

Jak jsou české školy připravené na děti s odlišnými vzdělávacími potřebami? A jaké jsou nejčastější „nešvary“ v oblasti inkluze? I na to se v následujícím rozhovoru ptáme Ivy Janské, která je předsedkyní neziskové organizace Spolu, z. s. Padly také otázky na aktuálně řešenou institucionalizaci asistentů pedagoga či na cíle a vize organizace, která se podle slov Ivy Janské nesnaží o to, aby se všechny děti bez rozdílu vzdělávaly v běžných školách, ale aby všichni dosáhli svého vzdělávacího maxima.

Společnost ještě není připravená na přijetí odlišných lidí, včetně těch s postižením

Inkluzivní vzdělávání – téma, které v pravidelných intervalech rozviřuje hladiny předškolního i základního vzdělávání. Někdo je spíše proti, někdo všemi deseti pro. Na přetřes přichází toto téma opět v této době, kdy se vedou diskuze o institucionalizaci asistentů pedagoga. V čem spočívá samotná podstata inkluzivního vzdělávání? Umíme ho realizovat v našem školství? A jak se daří začleňovat děti s poruchami autistického spektra, jejichž počet bohužel pořád stoupá? Povídali jsme si se Zuzanou Žampachovou, speciální pedagožkou, která se dlouhodobě věnuje dětem s poruchami autistického spektra a šíření osvěty jejich vzdělávání ve školách.

Katalog podpůrných opatření se dočkal aktualizace

Katalog podpůrných opatření, teoretický i praktický manuál dostupné podpory pro děti, žáky a studenty, se dočkal aktualizace a od prvních týdnů nového roku je k mání na pultech obchodů. Katalog sepsala zhruba před sedmi lety skupina speciálních pedagogů a psychologů, kteří v něm zúročili své dvacetileté zkušenosti. K novelizovanému vydání se nyní rozhodli i proto, že oblast podpůrných opatření mezitím zaznamenala významné proměny. Ale popořádku…