Právní poradna: Finanční prostředky získané z úplaty za vzdělávání lze využít na provoz školy či zařízení

Úplatu za předškolní vzdělávání, školní klub či družinu stanovuje pro školní rok 2024/2025 poprvé zřizovatel. Informaci o výši úplaty ovšem předává zákonným zástupcům a ostatní veřejnosti ředitel školy, zároveň vybrané finance jsou příjmem školy. Jak má ředitel informovat veřejnost o výši stanovené úplaty? A je určeno nebo existuje ustálená praxe, na co by měla škola tyto peníze použít?