Bez novely školského zákona nebude z čeho hradit školní psychology a speciální pedagogy

Po Velikonocích skončilo meziresortní připomínkové řízení k novele školského zákona, která institucionalizuje školní psychology a speciální pedagogy do škol, konkrétně do běžných tříd základních škol, a pevně stanovuje způsob financování jejich práce ze státního rozpočtu. Pokud se změnu nepodaří prosadit do konce letošního roku, nebude stát schopen tyto pozice školám, respektive pedagogicko-psychologickým poradnám, hradit. Končí totiž financování z evropských zdrojů. Náběh změn bude postupný, protože s ohledem na nedostatek těchto podpůrných pozic novela zavádí přechodné pětileté období.