Rozhovor: Bolesti malých zřizovatelů se bohužel týkají 50 procent všech škol v ČR

Každý, kdo byť jen trochu sleduje média, už musel zaregistrovat výzkumnou organizaci PAQ Research. Ta se v posledních měsících stala jedním z hlavních nositelů návrhů, jak změnit regionální školství, aby bylo efektivnější, modernější a poskytovalo kvalitnější vzdělávání. Ústředními postavami těchto analýz jsou Karel Gargulák a Jan Zeman. A právě s nimi jsem si povídala o tom, zda a proč je nutné uvažovat o spojování škol, co na našem decentralizovaném systému nefunguje a proč by pro nás měly být vzorem jiné evropské, především severské státy.

Vyjednávání o rozpočtu školství na rok 2024 přineslo návrhy zásadních změn jiných předpisů

Od léta můžeme sledovat intenzivní debaty o podobě rozpočtu kapitoly školství na rok 2024. Nejdřív se zdálo, že školám, včetně těch vysokých, budou chybět miliardy korun. Před začátkem školního roku se slavil úspěch v zisku čtyř miliard ve srovnání s rozpočtem na rok 2023. Jak se ale zdá, pořád to nestačí, a tak tato situace vyvolala reakci MŠMT v podobě novelizace vybraných vyhlášek a nařízení – s jediným cílem: ušetřit, co nejvíce zmírnit propad v počtu nepedagogických pracovníků a najít další zdroje. Návrh kapitoly tak snižuje částku ONIV, v rámci konsolidačního balíčku se zase mění vyplácení náhrady platů při dočasné pracovní neschopnosti. Novelizují se vyhlášky o zařazení podpůrných personálních opatření do nižších stupňů platových tříd a dochází k úpravám PHmax. Některé změny mají mít účinnost od začátku nového kalendářního roku, PHmax se má změnit od začátku nového školního roku 2024/2025.