Prakticky a srozumitelně! SMS-služby pro vás připravuji webináře “rodinného” typu.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů, právní poradna pro školy nebo elektronický zpravodaj Škola v právu to všechno jsou naše služby, které už znáte a pravidelně využíváte. Nyní vám představujeme službu úplně novou. Jde o SMS-seminář, vzdělávací projekt zaměřený na aktuality a problémy, s nimiž se školy reálně potýkají. Sérii dvouhodinových webinářů, jimiž vás vždy ve čtvrtek odpoledne provedou renomované osobnosti, představují Jitka Hanáková (JH) a Lenka Matějová (LM), které za projektem stojí. 

Co to vlastně SMS-seminář je?

JH: Jde o náš nový vzdělávací projekt, který jsme pro školy, jejich zřizovatele a všechny zájemce o školství přichystali. Covidová omezení nás naučila, že díky online nástrojům lze ušetřit spoustu času, a proto si myslíme, že webináře mají i nadále budoucnost, i když osobní setkání pochopitelně plně nikdy nenahradí. Pro předání poznatků a výměnu zkušeností je ale internet báječným nástrojem a na tom chceme v rámci SMS-semináře dlouhodobě stavět.

Lenka Matějová (vlevo) a Jitka Hanáková

Kde se vlastně myšlenka pořádat webináře tematicky orientované na školství zrodila?

LM: Loni na jaře jsme přemýšleli nad způsobem, co nového a zajímavého nabídnout našim klientským školám, kterým SMS-služby poskytují službu pověřenců pro ochranu osobních údajů. Napadlo nás, že by bylo fajn dát dohromady zajímavé lektory a v průběhu letních měsíců připravit několik školení pod názvem Letní škola (nejen) pro ředitele škol. Letní škola měla úspěch, zájem o ni několikanásobně překročil naše očekávání. Ke školám máme díky pověřencům blízko a jejich představitelé velmi stojí o přednášky zkušených lektorů, kteří dovedou o aktuálních tématech prakticky a srozumitelně hovořit. A pak už nebylo daleko k myšlence začít pořádat tematicky pestré webináře. Vysílání jsme po několika měsících příprav zahájili letos 1. dubna a já věřím, že teď už je úplně všem jasné, že to myslíme vážně a že rozhodně nejde o žádný apríl. Myslím, že témata a frekvence našich webinářů mluví sama za sebe.

Školením, která šustí papírem, jsme se prostě chtěli za každou cenu vyhnout

Odhlédněme teď od témat, kterým se budete věnovat, a povězte nám, čím se vaše webináře liší od těch ostatních. V posledních dvou letech se s online školeními roztrhl pytel, takže přijít s něčím originálním je docela složité.

JH: V tom vám musím dát za pravdu, ale snažíme se dostát tvrzení, že když dva dělají totéž, není to totéž. Účastníkům našich webinářů ještě před začátkem poskytujeme prezentaci, mají možnost položit lektorům otázky a celkově usilujeme o praktičnost a srozumitelnost, což po zkušenostech, jež jsme zaznamenali u různých školících agentur, nemusí být samozřejmostí. Ostatně proto klademe vysoké požadavky na naše lektory a trváme na tom, že musí jít o zkušené respektované osobnosti s bohatými praktickými zkušenostmi. Školením, která šustí papírem, jsme se prostě chtěli za každou cenu vyhnout.

LM:  Důležitým kritériem je pro nás i nižší počet účastníků na každém webináři. Tím se otevírá možnost ptát se přímo lektora, požádat o dovysvětlení nějaké části problematiky přímo na místě. Vlastně bych to s nadsázkou označila za webináře rodinného typu. Zájemci o kurzy se navíc nemusí bát, že by se na ně nedostalo. Všechna témata budeme opakovat.

Náš rozhovor vyjde na konci dubna, kdy bude mít SMS-seminář za sebou měsíc své existence. Jaká témata jste školám už nabídli a jaká jim hodláte nabídnout v dalších měsících? 

LM: Snažíme se o co nejpestřejší nabídku, z níž si vybere paní ředitelka z mateřské školy, pan ředitel ze základní školy, ale i pedagogové z obou typů škol. Zároveň chceme být aktuální, věnovat se problémům, s nimiž se na školách v daném čase reálně potýkají. Duben byl proto ve znamení správního řízení a příjímacích řízení do mateřských a základních škol. V květnu se zaměříme na novinky v českém školství, které vyvolala válka na Ukrajině, chceme se věnovat právním souvislostem školních výletů nebo školním řádům mateřských škol. V červnu se podíváme na specifika pracovního práva v prostředí škol, spisovou službu nebo na požadavky na změny zřizovací listiny mateřských a základních škol. Snažíme se prostě o to, aby si vybral každý, a hlavně aby asi z našich webinářů odnesli účastníci to, co potřebují: praktické a ověřené informace.

Obě jste se dotkly požadavků kladených na vaše lektory. S kým spolupracujete?

JH: Naše lektory bych rozdělila do dvou skupin. Jednak jsou to ti, se kterými spolupracujeme dlouhodobě, byť třeba nárazově, a pak ti, s nimiž jsme se na spolupráci domluvili až v souvislosti se startem SMS-semináře. Do první skupiny patří JUDr. Mgr. Eva Janečková, spolupracovnice našich pověřenců, Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D. z Kanceláře veřejného ochránce práv nebo Mgr. Hana Brzobohatá z Moravského zemského archivu. Do druhé skupiny se řadí např. PhDr. Václav Trojan, Ph.D., který se ve své přednáškové činnosti soustředí na otázky a problémy spojené s postavením ředitelů, nebo paní Jarmila Kotrbová, která na svých školeních zúročuje desítky let ve vedení mateřské školy. Jak o našich tématech, tak o zúčastněných lektorech platí, že jde o velmi pestrý výběr, což považujeme  za velké plus.

Už jste zmínily, že důležitou úlohu v tomto projektu sehrála loňská letní škola pro ředitele škol. Chystáte se ji letos zopakovat? Jaký bude případně program?

LM: Slibovat raději nic nechci, ale faktem je, že o tom velmi vážně uvažujeme. Loňská letní škola pro ředitele škol se vydařila a byl by hřích ji nezopakovat. Pochopitelně záleží hlavně na tom, jaký bude o letní školu zájem. V nejbližší době proto plánujeme oslovit školy, pro které poskytujeme pověřencké služby. Formou dotazníku se na zájem o účast zeptáme a vybídneme je i tentokrát ke sdělení témat, jaká by podle nich v programu letní školy neměla chybět. Loni mělo úspěch třeba stanovení PHmax školy, nejrůznější aspekty vztahů mezi školou a zřizovatelem nebo otázky odměňování pedagogů z pohledu ředitele. Tato témata chceme případně zařadit i letos. Jak už jsem ale uvedla, záleží, jak školy zareagují na náš dotazník. 

Ptala se Marie Šuláková, spolupracovnice SMS-služby