Rozhovor: Obávám se, že mnozí učitelé vzdali představu, že by mohli být žákům adekvátními partnery

Přemýšlíte o tom, že byste do výuky zkusili zavést nějaké nové prvky? Nebo chcete začít učit trochu jinak? Existuje spousta řešení, od založení vlastní školy až po zavedení projektové výuky nebo úplně nového systému vyučování. V České republice funguje již od devadesátých let program Začít spolu. Jedinou organizací, která ho může u nás nabízet, je organizace Step by Step ČR. O obsahu programu a zkušenostech s jeho aplikací hovoří ředitelka Iveta Pasáková.

Některé školy stále očekávají, že se přizpůsobí dítě. Nepochopily ještě, že to má být naopak

Jak jsou české školy připravené na děti s odlišnými vzdělávacími potřebami? A jaké jsou nejčastější „nešvary“ v oblasti inkluze? I na to se v následujícím rozhovoru ptáme Ivy Janské, která je předsedkyní neziskové organizace Spolu, z. s. Padly také otázky na aktuálně řešenou institucionalizaci asistentů pedagoga či na cíle a vize organizace, která se podle slov Ivy Janské nesnaží o to, aby se všechny děti bez rozdílu vzdělávaly v běžných školách, ale aby všichni dosáhli svého vzdělávacího maxima.

Dnešní škola má málo času zabývat se emocemi a zajímat se, v čem a jak dítě žije

„Přijďte nám ty děcka spravit!“ je prý jedna z nejčastějších vět, kterou používají školy při jednání s olomouckým Sdružením D. Tato nezisková organizace pomáhá převážně formou výchovné dramatiky řešit problémy ve třídních kolektivech, nechává děti zažít emocionální situace a lépe se tak na ně připravit nebo se s nimi vyrovnat. Kdo za Sdružením D stojí, jakou má historii a co je jeho cílem, vysvětluje zakladatel a ředitel Pavel Němeček.

Je lepší být na začátku než tvrdit, že to nejde

Václav Maněna patří k lidem, kteří se rozhodli svoje zkušenosti předávat ostatním. Učí informatiku, zabývá se kyberbezpečností, upozorňuje na rizika digitálních technologií a snaží se zvyšovat povědomí o fake news. Jak si v těchto oblastech stojí české školy? Kde dělají chyby při zabezpečení své sítě a co vše se musí školy a učitelé ještě sami naučit?

Prakticky a srozumitelně! SMS-služby pro vás připravuji webináře “rodinného” typu.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů, právní poradna pro školy nebo elektronický zpravodaj Škola v právu – to všechno jsou naše služby, které už znáte a pravidelně využíváte. Nyní vám představujeme službu úplně novou. Jde o SMS-seminář, vzdělávací projekt zaměřený na aktuality a problémy, s nimiž se školy reálně potýkají. Sérii dvouhodinových webinářů, jimiž vás vždy ve čtvrtek odpoledne provedou renomované osobnosti, představují Jitka Hanáková (JH) a Lenka Matějová (LM), které za projektem stojí. 

Rozhovor: Zvýšit zájem o učitelskou profesi bude úkol na dlouhé roky

Školství patří k páteřním veřejným službám. Kvalita školství v zemi ovlivňuje její budoucí vývoj. Jak si stojí to české školství, jaký ekonomický dopad bude mít uzavření škol v době koronavirové epidemie a kde děláme největší chyby, které nám brání zkvalitnit české školství? Na to v následujícím rozhovoru odpovídá Daniel Münich, akademický ekonom zabývající se výzkumem v oblasti ekonomie trhu práce a vzdělávání.

Z vlastní zkušenosti vím, že být ředitelem školy není pro „sraby“ a je to docela velký adrenalin!

Michala Černého jste mohli dlouhá léta vídat jako prezidenta Asociace ředitelů základních škol. V této pozici často neúnavně komentoval návrhy na změnu školské legislativy či aktuální události ve školství. Již více jak půl roku ovšem stojí na druhé straně barikády na místě ředitele odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT. Jak sám říká, práce je náročnější například v tom, že musí více hlídat konkrétní slova a formulace. Ale jeho více jak třicetiletou praxi ve školství mu už nikdo nevezme.

Ředitel školy a její zřizovatel? Nechť jsou odpovědnými partnery s jasně rozdělenými pravomocemi

31. 1. 2022

Role ředitele školy je ve vzdělávacím procesu klíčová. Jde o nezastupitelnou osobu, která utváří charakter školy, vede ji, rozhodnutí ředitele dopadají na široké spektrum skupin: od dětí přes pedagogy k rodičům. Spokojenost rodičů se školou je pak zásadní také pro občanský život především na malých obcích. Zodpovědnost ředitele je rozsáhlejší, než si mnohdy laická veřejnost uvědomuje. O výzvách a možnostech ředitelského povolání, o roli jednotlivých aktérů i o tom, co změnit, aby si zřizovatel mohl při konkurzu na ředitele vybírat z množiny zajímavých kandidátů si povídáme s Václavem Trojanem, bývalým ředitelem školy a dnes již odborníkem a autorem mnoha odborných publikací.

Letní škola (nejen) pro ředitele měla obrovský úspěch!

Konec léta využili mnozí ředitelé ke vzdělávání o regionálním školství. Letní školu (nejen) pro ně uspořádaly vůbec poprvé SMS-služby. Unikátního online školení se zúčastnilo přes 60 lidí, byli mezi nimi nejen ředitelé mateřských a základních škol, ale i vedoucí zaměstnanci a zástupci odborné veřejnosti. Na programu bylo celkem devět přednášek od sedmi lektorů. „Tak pozitivní ohlasy pro nás znamenají impuls k pořádání dalších vzdělávacích akcí,“ těší pořadatele.